معرفی شرکت

تجربه ، پیمودن راهی است که با فراز و نشیب بسیار همراه است.  شرکت اکسین شیمی توس  با بهره گیری از  افرادی توانمند در یک مجموعه دانش محور و با پشتوانه روشهای سنتی ، با تمام امکانات در پیمودن این راه همراه شما بوده و در جهت تحقیق ، توسعه و ارائه بهترین مواد اولیه و خدمات مهندسی مربوطه در جهت رشد هرچه بیشتر صنایع کشور عزیزمان ایران  از هیچ کوششی دریغ نمی نماید . شرکت اکسین شیمی توس با دارابودن دفاتر داخلی در شهرهای مشهد و تهران و دفاتر خارجی در کشور های سوئیس و ترکیه توانسته کلیه نیازهای صنایع داخلی را به نحو مطلوب تامین نماید .