خدمات ما

تهیه و تامین کلیه مواد شیمیایی صنعتی

تهیه و تامین کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی Merck & Sigma Aldrich

همکاری با موسسات دانشگاهی و آزمایشگاهی در زمینه تامین مواد اولیه

ارائه فرمولاسیون و مشاوره در زمینه اصلاح فرمولاسیون

راه اندازی و مشاوره در زمینه خرید تجهیزات خط تولید

تجهیز آزمایشگاه های سیار و ثابت

برگزاری دوره های آموزشی جهت کنترل کیفی کارخانجات

واردات کلیه کالاهای مجاز