کلسیم تیوگلیکولات TGCA

کلسیم تیوگلیکولات TGCA

کلسیم تیوگلیکولاتTGCA اسید تیوگلیکولیک اسید سنتز شده از منو کلرو استیک میباشدکه با کلسیم وارد واکنش شده و نمک تیوگلیکولات کلسیم را ایجاد میکند این ترکیب یکی از مواد اولیه بکاررفته در پودرهای موبر میباشد که با تاثیربر سیستین موجود در اسید امینه ساقه مو باعث تخریب و کم کردن روند رشد آن میگردد.از مشخصه های بارز این محصول درصد خلوص بالا و عاری بودن از هر نوع مواد مضربروی پوست میباشد.

نمک کلسیم تیوگلیکولات به رطوبت به شدت حساس میباشد و باید در محیطی کاملا خشک نگهداری شود .