فرمول رایگان

فرمول رایگان

 • چسب سیمانی کازئین
فرمول شماره یک
پودر کازئین ۲ قسمت پودر براکس ۱ قسمت
پودرها را با آب مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید. توجه نمایید که کازئین باید کاملاً بدون چربی باشد.
فرمول شماره دو
پودر کازئین ۲۰۰ قسمت پودر کامفر ۱ قسمت
آهک زنده ۴۰ قسمت
این پودرها را مخلوط کنید و در ظرف دربسته نگه دارید و به هنگام مصرف مقدار لازم را با آب به صورت خمیر درآورید.
فرمول شماره سه
 پودر براکس ۱ قسمت پودر کازئین ۲ قسمت
پودر لاک ۵/۰ قسمت
پودرها را مخلو کنید و در بطریهای دربسته نگاه دارید. به هنگام مصرف مقدار لازم را با آب جوش مخلوط نموده کنار بگذارید و پس از مدتی آب زیادی را خالی کنید.

 • چسب ضد آب کازئین
با افزودن یک ماده قلیائی مانند سود سوزآور به کازئین می توان آن را محلول در آب نمود و چنانچه مقدار سود سوزآور کافی باشد کازئین تبدیل به کازئینات سدیم شده چسب محکمی به دست می آید. این چسب در حالت عادی ضد آب نیست اما چنانچه آب آهک به آن اضافه شود کازئینات کلسیم حاصل می شود که غیر قابل حل در آب است. چسب حاصل قدری شکننده بوده و قابلیت نفوذ آن نیز کم است. در این صورت برای ترمیم و رفع عیب آن از انواد مواد شیمیائی مانند سیلیکات سدیم و یا نمکهای مس استفاده می شود.
 • چسب چینی
صمغ سقز یک قسمت لاک یک قسمت
در ظرف آهنی ذوب و مخلوط کنید. دو قسمت شکسته شده باید کاملاً روی شعله داغ و پس از مالیدن چسب روی دو لبه با فشار روی هم چسبانده شود.
 • چسب سیمانی برای اتصال فلز یا کاشی روی شیشه
فرمول شماره یک
ماستیک ۳ قسمت روغن بزرک ۹ قسمت
لیتارژ ۶ قسمت سرب سفید(سفیداب سرب) ۳ قسمت
ماستیک را در داخل روغن بزرک به کمک حرارت ذوب کنید و سپس مواد دیگر را اضافه نموده و بهم بزنید و در حالی که گرم است مصرف نمائید.
فرمول شماره دو
سود سوزآور یک قسمت کولوفان ۳ قسمت
گچ قالب گیری ۳ قسمت آب ۵ قسمت
بجوشانید و در حالی که هنوز گرم است مصرف نمائید.
فرمول شماره سه
بیکرمات پتاسیم ۳ گرم آب ۱۰ گرم
بیکرمات را در آب به کمک گرما حل و مواد زیر را اضافه کنید.
ژلاتین ۲۵ گرم آب ۳۰۰ گرم
ابتدا قطعات شیشه را که باید به هم چسبانده شود تمیز و قدری گرم کنید و پس از مالیدن چسب محکم به هم بچسبانید و در مقابل آفتاب بگذارید.
 • چسب ضد آتش
روغن بزرک خام ۸ قسمت ژلاتین ۱ قسمت
آهک زنده ۲ قسمت
ژلاتین را در روغن برای مدت ۱۲ ساعت خیس نموده و به کمک حرارت ذوب کنید، سپس آهک را اضافه نموده بهم بزنید تا توده یکنواختی حاصل شود.
 • چسب مایع
ژلاتین ۴۵۰ گرم آب ۲۴۰ گرم
ژلاتین را در آب بریزید تا نرم و حل شود، سپس محلول را در ظرف دهان بازی ریخته ۲۵ گرم اسید نیتریک اضافه کنید و بهم بزنید تا از جوشش باز ماند و برای مدت ۱۲ ساعت کنار بگذارید و در ظرفهای مناسب بریزید.
 • چسب سیمانی برای چسبانیدن لینولئوم به موزائیک
 ژلاتین ۲۸ گرم آب ۵۶ گرم
ژلاتین را در آب به کمک حرارت حل کنید و مواد زیر را اضافه نمائید.
اسید کلریدریک (جوهر نمک) ۴ گرم سولفات روی ۶ گرم آب ۱۴ گرم
مخلوط را با حرارت غیر مستقیم برای مدت ۲ ساعت حرارت دهید و سپس این چسب را هم به کف اتاق و هم به لینولئوم بمالید و بچسبانید.
 • چسب پنچرگیری
فرمول شماره یک
قطعات کوچک صمغ گوتاپرکا را در بنزن حل کنید تا محلول غلیظ و چسبناکی حاصل شود.
فرمول شماره دو
قطعات لاستیک خالص ۱۰۰ قسمت کولوفان ۱۵ قسمت
لاک ۱۰ قسمت  بی سولفور کربن به قدر کافی
فرمول شماره سه
خرده های لاستیک خالص ۳۰ قسمت رزین ۱۲ قسمت تربانتین ونیز ۵ قسمت
روی آتش ذوب کنید، از روی آتش برداری و سپس ۱۱۰ قسمت روغن تربانتین اضافه نمائید و آنگاه با محلول زیر مخلوط کنید.
خرده لاستیک ۳۰ قسمت کلرفرم ۶۰۰ قسمت
 • چسب سیمانی برای لاستیک
فرمول شماره یک
لاستیک ۱۰ قسمت  قیر ۱۰ قسمت
روغن تربانتین ۵/۱ قسمت
فرمول شماره دو
صمغ سقز یک قسمت بنزین ۱۰ قسمت
صمغ را در بنزین حل کنید و ۱۰ قسمت روغن بزرک به آن اضافه نمائید
 • چسب همه کاره
فرمول شماره یک
گچ قالب گیری ۴ قسمت  صمغ عربی ۱ قسمت
این مواد را با محلول اشباع شده براکس مخلوط کنید تا خمیر سفتی حاصل شود. این خمیر برای چسبانیدن قطعات شیشه، شاخ، چینی، عاج و غیره مصرف می شود.
فرمول شماره دو
سفیده تخم مرغ ۲ قسمت آهک زنده ۱ قسمت
آب ۱ قسمت
 • چسب برای پشت اتیکت
صمغ عربی ۳۳ گرم  گلیسیرین ۵ گرم
سولفات آلومینیم ۲ گرم  آب ۶۰ گرم
 • چسب کفاشان
صمغ گوتاپرکا ۹۰ گرم صمغ کولوفان ۱۲ گرم
بنزین ۴/۲ لیتر
 • چسب مایع برای کارهای اداری
صمغ عربی ۱۰۰ قسمت  آب ۱۲۰ قسمت
گلیسیرین ۱۰ قسمت سولفات آلومینیم ۶ قسمت
اسید استیک(جوهر سرکه ۳۳ درصد) ۲۰ قسمت
صمغ را ذوب نموده و سایر مواد را مخلوط کنید و قدری اسید بنزوئیک نیز به آن بیفزائید
 • چسب دکسترین
دکسترین که آمیلین نیز نامیده می شود گروهی از ترکیبات با همان فرمول تجربی نشاسته (C6H10O5)X ولی با مقدار x کمتر است.
این ترکیبات دارای خواص چسبندگی قوی و به عنوان خمیرها بویژه برای پاکنها، کاغذ چسب دار، تمبرهای پست و برای اختلاط با صمغ عربی به کار برده می شود.
دکستین گردی سفید رنگ، بی شکل، بی بو، با مزه ای شیرین است که در آب حل و مایعی شربتی شکل تشکیل می دهد.
دکسترین با مرطوب کردن نشاسته با مخلوطی از اسیدهای رقیق نیتریک و کلریدریک و سپس حرارت دادن مخلوط تا ۱۰۰ الی ۱۲۵ درجه ساخته می شود.
دکسترین به آسانی در آب سرد حل و چسبهای مایع با لزجت یکسان تولید می کند. از ترکیب دکسترین با بوراکس(Na2B4O7,10H2O)، مواد نگهدارنده، کف برها، سپس خشک کردن و به صورت گرد درآوردن آن می توان تولید نمود.
دکسترین بورانه برای ماشینهای بسته بندی خودکار دارای چسب اولیه زیاد و با قدرت چسبندگی زیاد است که تا ۴۰۰ قوطی مقوایی را در هر دقیقه می چسباند.
فرمول شماره یک
دکسترین ۴۸۰ گرم آب نیم لیتر
تیمول یک گرم
تیمول را در مقدار کمی الکل حل نموده با دکسترین مخلوط کنید و آب اضافه نمائید، این مخلوط را در حرارت غیر مستقیم حل کنید و بگذارید ته نشین شود، سپس کف روی آن بگیرید و در ظرفهای مناسب بریزید.
فرمول شماره دو
دکسترین ۴۰ گرم  اسید استیک ۱۰ گرم
الکل صنعتی ۱۰ گرم آب ۵۰ گرم
دکسترین را در آب حل کنید، اسید را اضافه نمائید تا خمیر نرمی حاصل شود، سپس الکل را به آن بیفزائید.
فرمول شماره سه
دکسترین ۳ قسمت  براکس ۶ قسمت
گلوکز ۵ قسمت  آب ۴ قسمت
براکس را در آب جوش حل کنید، دکسترین و گلوکز را اضافه کنید و حرارت را ادامه دهید تا کاملاً حل شود، سپس از یک پارچه فلانل صاف نمائید.

 • چسب پاکت
صمغ عربی یک کیلو  گلیسیرین ۳۰۰ سانتیمتر مکعب
محلول فرمالدهید ۸ سانتیمترمکعب آب مقطر ۲۴۰ سانتیمتر مکعب
صمغ را به کمک حرارت در آب حل نموده صاف کنید، سپس گلیسیرین و فرمالدهید را اضافه کنید. در هوای مرطوب می توان گلیسیرین را کم یا به کلی حذف نمود
 • چسب برای پشت تمبر
صمغ عربی یک قسمت نشاسته یک قسمت
شکر ۴ قسمت  آب به قدر کافی برای غلظت مناسب
ابتدا صمغ را در قسمتی از آب با حرارت حل نموده، بعد شکر و نشاسته را به ترتیب اضافه کنید، چند دقیقه بجوشانید تا نشاسته کاملاً‌حل شود، سپس با آب کافی به غلظت مناسب برسانید.
 • چسب صحافی
فرمول شماره یک
پودر کتیرا ۲۰ قسمت  دکسترین سفید ۱۰ قسمت
آرد گندم ۶۰ قسمت  گلیسیرین ۱۰ قسمت
اسید سالیسیلیک ۳ قسمت  آب سرد ۴۰ قسمت
آب جوش ۴۰۰ قسمت
۱۶۰ قسمت از آب جوش را روی پورد کتیرا بریزید خوب بهم بزنید و برای مدت یک شبانه روز کنار بگذارید. آرد گندم و دکسترین را با آب سرد مخلوط کنید و خوب بهم بزنید و به ظرف محلول کتیرا اضافه نمائید، سپس بقیه آب جوش را روی آن بریزید و مرتب بهم بزنید. اسید سالیسیلیک و گلیسیرین را مخلوط کنید و به مخلوط بیفزائید و حاصل را روی آتش جوش بیاورید و کاملاً بهم بزنید.
فرمول شماره دو
ژلاتین ۴ گرم  آب ۲۸۰ سانتیمتر مکعب
الکل ۳۰ سانتیمتر مکعب  آرد گندم به قدر کافی
نشاسته به قدر کافی
ژلاتین را به مدت ۲۴ ساعت در آب خیس کنید و بعد حرارت دهید تا کاملاً حل و صاف شود. بگذارید قدری سرد شود، سپس آرد گندم و نشاسته را به نسبت یک و دو در آن الک نمائید تا آنکه خمیر نرمی حاصل شود. حرارت را ادامه دهید تا حجم محلول به یک ششم برسد و مرتباً بهم بزنید.
 • چسب صحافی
فرمول شماره یک
 الکل ۳۰ گرم دکسترین سفید ۶۰ گرم
آب جوش ۱۸۰ گرم
دکسترین را در آب جوش حل کنید و پس از آنکه سرد شد الکل را اضافه نمائید.
فرمول شماره دو
ژلاتین ۶۰ گرم  گلیسیرین ۱۵ گرم
آب ۲۴۰ گرم الکل صنعتی ۷۵ گرم

6 دیدگاه در “فرمول رایگان

 1. سلام
  سپاسگزارم
  لطفا در صورت امکان شماره تلفن یکی از کارشناسان را بفرمایین تا من سئوالات خود در رابطه با یک نوع چسب خاص برای کاربرد خاص با ایشان مشورت نمایم.

  سپاس بیکران

 2. سلام با این مقدار اطلاعات نمیشه چسب تولید کرد درسته؟، مثلا چسب چوب ، چسب قرمز مبلمان ، و چسب کفاشی

 3. سلام مجدد، میخواستم راهنمایم کنید که از بین چسب قرمزمبلمان که قابل اسپری هست ،و چسب چوب و همینطور چسب کفاشی برای تولید کدام یک به میکسر احتیاجی ندارد و برای شروع میشود به صورت دست ساز تولید کرد ، واینکه فروش فرمولاسیونتون چقدر هستش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *