آنتی اسکیل

آنتی اسکیل

 آنتی اسکیل

ARTADMPH1

خصوصيات :

ظاهر :  مايع

رنگ: سفيد يا زرد روشن

بو : بی بو

PH :    ۳ 

حلاليت در آب : كاملا محلول

Specific gravity : 0.05 ±۱٫۱۵

-بر پايه فسفاتهای چندمنظوره كه دارای تمام خواص پلی فسفاتها و فسفونيک اسيدها و مواد آمينی بوده و جهت كنترل  رسوب و خوردگی و ممانعت از رسوب آهن و پاشيدگی جامدات و تغيير شكل رسوبات در بويلر و عملكرد سطحی و پرداخت فلزات و قابليت يا پخش كنندگی مناسب به دليل مكانيسم جذب سطحی از تشكيل رسوب جلوگيری نموده و باعث افزايش انحلال املاح رسوب كننده ميگردد . و رسوبات را به صورت بلورهای نامنظم غيرچسبنده درمياورد كه از تخليه هنگام blowdown  از سيستم خارج ميگردد و رسوبات قبلی را نيز حل و از بين می برند . 

ARTADMPH2

خصوصيات :

ظاهر :  مايع

رنگ: سفيد يا زرد روشن

بو : بی بو

PH :    ۳ 

حلاليت در آب : كاملا محلول

Specific gravity : 0.05 ±۱٫۲۵

ماده ضد رسوب جهت جلوگيری از خوردگی و وكنترل رسوب و نرم كردن آب و حل رسوبات قديمی و كوتينگ نمودن سطح فلزات و پخش كنندگی عالی در كولينگ تاورها ( برج های خنک كننده ) مورد استفاده قرار ميگيرد و بر پايه كربوكسيليک اسيدها و دی فسفونيک اسيدها و مواد آمينی می باشد . آنتی اسكيل مناسبی برای رسوبات سخت مانند سيليس و سولفات كلسيم و استرانسيم خواهد بود

دوز مصرف بر اساس ميزان املاح كم و زياد ميگردد. 

 

ARTADMPH3

خصوصيات :

ظاهر :  مايع

رنگ: سفيد يا زرد روشن

بو : بی بو

PH :    ۳ 

حلاليت در آب : كاملا محلول

Specific gravity : 0.05 ±۱٫۱۵

برای افزايش عمر ممبران  بايد مانع fouling  و تشكيل رسوب در سيستم شد . بنابراين قبل از ورود آب به ممبران ها آنتی اسکیل به آب خوراكی تزريق ميگردد كه مانع تشكيل رسوب  در سيستم های ممبران ميگردد.

كاربرد : آنتی اسکیل  آرتا  برای كنترل كريستاليزاسيون و جلوگيری از تشكيل رسوب در سيستم های RO  استفاده ميگردد و با كليه ممبران ها سازگاری دارد .اين آنتی اسكيل يک بازدارنده ارگانوفسفريک است كه ميتواند كلسيم ؛ آهن ؛ مس و روی را شلاته كرده و كمپلكس های پايدار تشكيل دهد وعلاوه بر اين به سختی هيدروليز ميشود .

– آنتی اسكيل مناسبی برای   srso4; baso4 ; caso4 ; caco3   و اسكيل سيليس می باشد .

– بر پايه اسيد فسفريک و پلی كربوكسيليک اسيد طراحی و ساخته شده و احتياج به تزريق اسيد نخواهد بود . 

– از جهت پايداری شيميايی ؛ در برابر كلر پايداری بالايی دارد.

– همچنين شامل ويژگي های فسفونات ها و پلی اكرالايت ها می باشد و با عوامل كنترل بيولوژيكی سازگاری دارد .

دوز مصرف : ۱٫۵-۰٫۵  ميلی گرم در ليتر

ميزان دوز مصرف بستگي به كيفيت آب ورودی دارد .

ARTADMPHs

 

خصوصيات :

ظاهر :  مايع

رنگ: سفيد يا زرد روشن

بو : بی بو

PH :    ۳ 

حلاليت در آب : كاملا محلول

Specific gravity : 0.05 ±۱٫۲۵

براي افزايش عمر ممبران  بايد مانع fouling  و تشكيل رسوب در سيستم شد . بنابراين قبل از ورود آب به ممبران ها آنتی اسکیل به آب خوراكی تزريق ميگردد كه مانع تشكيل رسوب  در سيستم های ممبران ميگردد.

كاربرد : آنتی اسکیل  آرتا  برای كنترل كريستاليزاسيون و جلوگيری از تشكيل رسوب در سيستم های آب درياRO  استفاده ميگردد و با كليه ممبران ها سازگاری دارد .اين آنتی اسكيل يک بازدارنده ارگانوفسفریک است كه ميتواند كلسيم ؛ آهن ؛ مس و روی را شلاته كرده و كمپلكس های پايدار تشكيل دهد وعلاوه بر اين به سختی هيدروليز ميشود .

– آنتی اسكيل مناسبی برای srso4 ; baso4 ; caso4 ; caco3  و اسكيل سيليس می باشد .

– بر پايه اسيد فسفریک و پلی كربوكسيلیک اسيد طراحی و ساخته شده و احتياج به تزريق اسيد نخواهد بود . 

– از جهت پايداری شيميايی ؛ در برابر كلر پايداری بالايی دارد.

– همچنين شامل ويژگی های فسفونات ها و پلی اكرالايت ها می باشد و با عوامل كنترل بيولوژيکی سازگاری دارد .

دوز مصرف :۱٫۵-۰٫۵  ميلی گرم در ليتر

ميزان دوز مصرف بستگی به كيفيت آب ورودی دارد .

 تولید و فروش آنتی اسکیل با برند تجاری ARTA جهت کولینگ تاورها ، بویلر و RO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *