سیترات سدیمSodium citrate

سیترات سدیمSodium citrate

سیترات سدیمSodium citrate
یک ترکیب شیمیائی که نمک سدیم اسیدسیتریک محسوب می‌شود. این نمک بافری است که فلزات را جذب می‌کند و در اشکال بی‌آب و آب‌دار یافت می‌شود. شکل متبلور این نمک از تبلور محلول آبکی آن به دست می‌آید. شکل بی‌آب این نمک به میزان ۵۷ گرم و شکل دوآبهٔ آن به میزان ۶۵ گرم در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر آب ۲۵ درجه سانتی‌گراد قابل‌حل است. از این نمک به عنوان بافر در تولید نوشابه‌های گازدار (کربناته) ، به عنوان ناظم اسیدیته در مرباها ، به عنوان پف‌کننده در خامه و به عنوان امولسیون کننده در پنیرهای فرآیند شده استفاده می‌شود.
همچنین برای ممانعت از ترسیب مواد جامد شیرهای تغلیظ شده در حین ذخیره‌سازی در انبار از این نمک استفاده می‌شود. این نمک با ترکیبات آهن و کلسیم واکنش کرده و با جذب فلزات کلسیم و آهن باعث تشکیل ترکیبات پیچیده می‌شود. حد مجاز مصرف سیترات سدیم ۰/۱ تا ۰/۲۵ درصد است

Sodium citrate
Formula: C6H5Na3O7.2H2O
Molecular Weight: 294.1
Property:white crystal or crystalline powder; taste salty,readily deliquescence, readily soluble in water or glycerine.In Soluble in alcohol and other organic solvent.
Main Usage
In food processing industry,it is used as buffer,chelate agent,nutrient additive,emulslfier,flavor for yoghurt.In
pharmaceutical industry,it is used as Anticoagulant and as preservative in syrup manufactured goods,buffer acidity in
cold drink,prevent acid in dairy products,used as binder in cheese and minced meat,acid coagulant in jellies and jam,
emulsifier and stabilizer,in cheese and ioe cream.
Specification
Content(K3C6H5O7) ≥% ۹۹٫۰-۱۰۱٫۰
Heavy metal(As Pb) ≤% ۰٫۰۰۱
Loss on drying % 11.0-13.0
Cl ≤% ۰٫۰۰۵
AS≤% ۰٫۰۰۰۱
Sulphate Salt≤% ۰٫۱۵
Qxalate Salt≤% ۰٫۰۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *