کلریدآمونیوم نشادر

کلریدآمونیوم نشادر

آمونیوم کلرید نشادر
کاربرد آمونیم کلرید:
۱ _در سلول باطرى هاى خشک: به عنوان الکترولیت خشک در هرصورت کلرید آمونیوم باعث می شودکه اولا رطوبت در سطوح فلزات جذب گردد ثانیا سطوح فلزات پاک گردد و این باعث می شود قلع یا روی در عملیات روکش دادن بهتر با فلز واکنش داده و ترکیب شود.
۲_براى تهيه مواد انفجارى سنگ معدن.
۳_جزئى ازترکيبات جريان لحيم کارى، در صفحات روى و قلع ، درتصفيه الکتريکى روى.
۴_براى سفت کردن چسب هائى با پايه فرمالدئيد.
۵_براى فرونشاندن شعله، درمحلول هاى مربوط به قلم زنى.
۶_به عنوان کود، ماده تثبيت کننده رنگ و چاپ، در تهيه ترکيبات آمونيوم.
۷_ به عنوان مادة افزودنى براى سرعت بخشيدن به تثبيت در عکاسى.
۸_ براى مخلوط هاى انجمادى ، در صنایع گالوانیزه گرم.
۹_براى پاک کردن آهن هاى لحيم شده، در طب داروسازى ودامپزشکى.
۱۰_ در پودرهاى شستشو ، براى زدودن برف.
۱۱_در صنعت رنگ رزى، در صنعت دباغى.
ویژگیها:فرمول شیمیایی : NH4Cl 2
جرم مولی : ‎ ۵۳٫۴۹۱ g/mol 3
شکل ظاهری :White solid hygroscopic 4
چگالی :۱٫۵۲۷۴ g/cm3

Ammonium chloride
Application:
It is mainly used for making dry cell and storage battery, dyeing aid, electroplating bath additive and analytical reagent. It is also used in tanning, pharmacy, precision casting.
Specification
Test Item
Content99.5%min
Moisture0.5%max
Iron0.0005%max
Burnt loss 0.40%max
Heavy metal(As Pb) 0.0005%max
Sulfate 0.02%max
Storage:
Store in dry, cool airiness place, far away from heat, avoid insolation, sign with no moisture and no insolation.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *