آنتی فوم(Anti Foam)

آنتی فوم

  • نام انگلیسی:ANTI FOAM
  • توضیحات:ضد کف ها مواد شيميايی هستند که برای پيشگيری از توليد و ساخت کف بکار می روند و همچنين کف های ايجاد شده را می شکنند و گاهی برای واکنش به کف ايجاد شده اقدام به تزريق می گردد در بازار هزاران نوع ضد کف مختلف موجود می باشد . البته هر ماده ای که اثرات بی ثبات کنندگی روی کف ايجاد کند ضد کف می باشد و کارايی آن بستگی به خواص شيميايی محلول ، شرايط عملياتی و عوامل فعال در سطح که سبب کف می شود دارد . ضد کف های کارا معمولا” مخلوط هايی ازترکيب مايعات و ذرات جامد تشکيل شده اند دسته بندی براساس ساختار اصلی شامل : ۱ – روغن های غير قطبی : مواد معدنی و سيليکون ها . ۲ – روغن های قطبی : الکل های چرب ، اسيدهای چرب ، الکيل آمين ها و آلکيل آميدها ۳ – ذرات جامد نا سازگار با آب : سيليس تصفيه شده ، آلومينيوم اکسايد و پلی پروپيلن اين ترکيبات تقريبا” هميشه حاوی مواد اضافی فعال در سطح هستند و برای افزايش خواص ديگر در مخلوط نهايی ، اضافه می شوند همانند : مرطوب کننده های سطح ، امولسيون‌ سازي‌ ، پاشنده ذرات شوينده ها .يکی از جوانب گيج کننده در کاربرد ترکيبات شيميايی عناصر فعال در سطح با خواص ضد کف کنندگی درمحلول ديگر به عنوان از بين برنده امولسيون است . فرمولاسيون مولکولی متنوع با پيچيدگی خواص فيزيکی و شيميايی مابين سطحی و نياز به کنترل کف های ايجاد شده بيانگر وسعت انواع ضد کف ها می باشد . در وضعيت های عادی دستور العمل کاربرد ضد کف بنا به شرايط اختصاصی می باشد بنابراين بندرت جزييات و نحوه عملکرد ضد کف منتشر می گردد و در بيشتر مواقع از روش سعی و خطا برای تجويز ضد کف سازگار و مناسب استفاده می شود .در بسياری از حالت ها هنر شکستن کف و پيشگيری از کف به اندازه توليد کف پيچيده می باشد و با اطمينان می گوييم مطالعات سنگينی روی پديده کف کنندگی و عمل ضد کف در جريان است البته تا کنون دستورالعمل سريع و محکمی که تاثير يک نمونه ضد کف را برای هر کاربردی خاص تجويز کند موجود نمی باشد که بيشتر مواقع اطلاعات عملياتی بدست آمده با در نظر گرفتن عوامل فيزيکی و شيميايی سازگار مورد پذيرش می باشد . عواملی که بر کارکرد ضد کف موثرند شامل موارد زير ند : ۱- حلاليت ۲ – اندازه قطره ۳- حضور ذرات ناسازگار با آب ۴ – نيروهای جانبی محيطی ۵ – کف کردن مکرر ۶ – رقابت شيميايی اجزاء سازنده ۷ – تمرکز مواد در سطح ۸ – انواع نمک های محلول و غلظت آنها مکانيزم تخريب کف توسط ضد کف قطرات نا محلول روغنی معلق در محلول وارد لايه ی سطحی می گردد که توسط مواد فعال در سطح تشکيل شده به عنوان حباب گازی که روی سطح کلی جابجا می شود. نيرويی که قطره نيازدارد به درون لايه غشاء نفوذ کند بنام نيروی مانع يا مقاوم ورودی لايه غشاء ناميده شده است . مطالعات نشان داده است که ذرات معلق نا سازگار با آب در ضد کف ها ،نيروی مانع ورود به لايه غشاء را کاهش می دهد و ضد کف را بسيار کارا و موثر می سازد . ساختار کف بفوريت شروع به تخليه می کند بعد از اينکه لايه حباب کف ضعيف و لاغر می شود . قطره ضد کف در طول لايه غشاء يک عدسی روغنی می سازد . قطره کشيده می شود همانگونه که لايه های غشاء با يکديگر مماس و فشرده می شوند و در نهايت با پاره شدن قطره کشيده شده حباب کف می ترکد . اين عمل در حدود چند ثانيه رخ می دهد بطوريکه جزء مشخصه های ضد کف های سريع می باشد . اگر قطره روغنی نتواند وارد غشاء شود و کف را تخريب کند طبيعتا” درمرزهای حباب کف به تله افتاده و بعنوان يک مايع اضافی در ساختار مجرای تخليه کف به بيرون از حباب هدايت می شود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *