تاریخچه شرکت مرک آلمان

تواناييهاي علمي امانوئل مر ك درسطح فوق العاده بالايي قرارداشت و به همين دليل تلاشهاي او درآزمايشگاه داروسازي براي جداسازي آلكالوئيدها به عنوان مواد مؤثرگياهي كه كمي قبل كشف شده بودند توأم با موفقيت شد . او توليد اين مواد در حجم انبوه را در ۱۸۲۷ تحت عنوان " مجموعه ابداعات دارويي و شيميايي " كه شامل كليه آلكالوئيدهاي شناخته شده آن زمان بود براي فروش عرضه كرد.

امانوئل مرك و همكارانش پس ازاين شروع موفق در آزمايشگاه داروسازي ، كارخانه شيميايي دارويي ساختند كه علاوه بر مواد اوليه داروها ، مواد شيميايي خاص ديگري را نيز در برنامه توليد داشت . بيش از ۸۰۰ محصول اختصاصي در كاتالوگ ۱۸۶۰ به چشم مي خورد كه طي گذر به قرن بعد به ۱۰۰۰۰ محصول رسيد.

هنگامي كه امانوئل مرك در ۱۸۵۴ از دنيا رفت مديريت داروسازي و كارخانه به وارثان او يعني كارل ،گئورگ ،ويلهم و بقيه افتاد اما در اين اثناء نيز شركت به طور مستمر پيشرفت مي كرد به گونه اي كه مثلاً تعداد كارگران از ۵۰ نفر در سال ۱۸۵۵ به ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۰۰ رسيد.

در سال ۱۸۸۸ بازار شاهد ورود واكنشگرهاي خالص ضمانت شده مرك  با برچسب""Pro analysis بود. در سال ۱۸۹۹ نيز ابتدا بهنامه مواد فوتو شيميايي و سپس در ۱۹۰۴ بهنامه مواد دارويي منتشر شد. در اين زمان شركت نمايندگيهاي خارجي در برخي كشورها و چند دفتر بزرگ در لندن ،نيويورك و مسكو داشت.

فشار كاري و توليد مضاعف به دهه ۱۹۱۴ كه با كمبود مواد اوليه ، كارگران ماهر و از طرف ديگر جنگ كه توليد داروهاي خاص را ضروري مي نمود مشكل ساز بود.

پايان جنگ با از دست رفتن دفترهاي خارجي شركت از جمله  Merck & co در ايالات متحده همراه بود. در اين زمان  ويتامينها به عنوان محصولاتي جديد توجه ها را به خود جلب كرده بودند. Vigantol  در سال ۱۹۲۷ و Cebion  در سال ۱۹۳۴ محصولات مركي بودند كه در اين راستا معرفي شدند.

با شروع جنگ جهاني دوم مجدداً جهت گيري شرايط اقتصادي تغييركرد، به گونه اي كه كارگران ماهر و مواد اوليه روز به روز كمتر مي شد. د رانتهاي جنگ يعني ۲۵ مارس سال ۱۹۴۵ كارخانه توسط سربازان آمريكايي در حالي كه بخش اعظمي از دستگاهها ويران شده بود و ۷۰% تا ۸۰ % ظرفيت توليد از بين رفته بود اشغال شد.

درابتداي ، پس از خاتمه جنگ شركت فقط مجاز به جمع آوري باقيمانده هاي ماشينهاي قابل كاربرد خود بود. در۳۰ آوريل سال ۱۹۴۵ دولت نظامي اجازه توليد داروها را صادر كرد و دو ماه بعد كارخانه مجاز به توليد آفت كشها ، نگهدارهده اي غذا ، واكنشگرها و مواد شيميايي خاص براي آزمايشگاهها شد . اصلاحات پولي  ۲۰ ژوئن سال ۱۹۴۸ نقطه عطفي در شكوفايي اقتصادي آلمان گرديد كه به معجزه اقتصادي wirtscaftswunder)) معروف است . اين شكووفايي اقتصادي برا ي مرك توآم با رشد فروش براي سالها ي متمادي بود. از عوامل دارويي موفق در اين زمان تهيه Corticoid مثلاً Fortecortin  كه امروزه نيز مصرف مي شد ، داروي سرماخوردگي Nasivin ، تهيه هورمون Cestafortin و Menavoa  ، عامل ضد حساسيت Iivin  ، Sulfonamide  ، محرك هضم  Nutrizym ، گستره عظيمي از آنتي بيوتيك  Refobacin و عامل قلبي Encordin بود.

در بخش پژوهشهاي شيميايي كار روي رنگدانهاي صدفي در سال ۱۹۵۷ و براي بلورهاي مايع ، ۱۰ سال پس از آن آغاز شد. در بخش شيمي تجزيه نيز مرك همواره نقش پيشتازي در توسعه روشهاي كروماتوگرافي داشته است. پيشينه تاريخي ۳۰۰ ساله مرك درآرشيوي كه از حدود سال ۱۹۰۵ برپا شده مستند شده است . دراين آرشيو تمام اسناد خانوادگي مرك ، داروفروشي اٍنگٍل و به طور كلي شركت مرك جمع آوري شده است. قديميترين دست نوشت مربوط به يوان مرك (۱۶۴۲  -۱۵۷۳) پدر فردريش ياكوب مرك است.

امروزه آرشيو ۸۰۰ متري مرك مركز نگهداري پرونده هاي دوره هاي مختلف شركت شامل اسناد تجاري ، مجوزها ، قراردادها ، پروتكلها ، مكاتبات ، بهنامه ها و ساير انتشارات مرك به همراه اسناد شخصي كارمندان مرك ، منابع تبليغاتي و حدود ۴۰۰۰۰ كاتالوگ عكسبرداري شده و البته همين مقدار داده هاي ديجيتالي است.

مرك امروز

هم اكنون مرك ۳۳۰۰۰ كارمند د ر شركتهاي تابعه خود در ۶۰ كشور دنيا دارد. گروهها توليدي مرك در  بخشهاي مختلف بيش از ۲۰۰۰۰ محصول تخصصي درحيطه دارويي ، مواد شيميايي خاص و محصولات آزمايشگاهيي را توليد مي كنند.

در ۱۹۹۵ تشكيلات قانوني شركت از سهامي خاص به سهامي عام بدل شد كه البته هنوز هم ۷۰ درصد سهام شركت متعلق به خانواده مرك است.

پاسخ دهید