کود پتاسیم

کود کشت هیدروپونیک و گلخانه وخاکی ومحلول پاشی
سولفات پتاسیم (به انگلیسی: Potassium sulfate) با فرمول شیمیایی K۲SO۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۵۰۷ است. که جرم مولی آن ۱۷۴٫۲۵۹ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.
پتاسیم جزءعناصر ماکرو یا پرمصرف است که بیشترین نقش را در تولید گل ومیوه و افزایش مقاومت گیاه دارد .