کلرور آمونیوم

آمونیوم کلرید یا نِشادُر با فرمول شیمیایی NH4Cl یک ترکیب غیر آلی است. نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب، محلول آمونیوم کلرید یک اسید ملایم است. فرم طبیعی و معدنی آن سال آمونیاک نام دارد. نوع معدنی آن از سوزاندن ناکامل زغال سنگ تراکم گازهای مشتق از آن و همچنین از برخی از آتشفشان‌ ها بدست می‌آید. این محصول حاصل واکنش هیدروکلریک اسید و آمونیاک است.
طرز تهیه:
هرگاه شیشه محتوی اسید کلریدریک را در مجاورت یشه امونیاک قرار دهیم ودرب انها را باز بگذاریم این دو با یکدیگر ترکیب شده و پودر سفید رنگ نیشادر حاصل میشود.