نیترات سدیم

سدیم نیترات یک ترکیب شیمایی با فرمول nano3 است. معادن زیادی از این نمک در شیلی و پرو قرار دارند این ماده سفید به مقدار زیاد دراب حل می‌شود. این ماده همچنین نیتراتین نیز نامیده می‌شد