کاردک پودر بهداشتی

تولید و فروش کاردک جهت بسته بندی پودر موبر بهداشتی بدون نیاز به قالب و آماده تحویل

photo_2016-10-29_11-32-04