نانو اکسید زیرکونیوم

۲۰nm monoclinic zr 02 99%

۴۰nm tetragonal zr 02 99%