نانو اکسید تیتانیوم

۱۰nm anatase tio2 99%

۲۰nm rutile tio2 99%