نانو اکسید آلومینیوم

۲۰nm gama al203 99%

۸۰nm alfa al203 99%