TBHQ (تری بوتیل هیدروکینون )

TBHQ  دارای فرمول شیمیائی C10H14O2 میباشد نقطه ذوب ۱۲۹ درجه سانتیگراد و و نقظه جوشش ۲۳۷ درجه سانتیگراد .

شکل ظاهری آن سفید مایل به شیری است و یکی از آنتی اکسیدانهای بسیار پر مصرف بخصوص در حوضه تولید مواد غذائی به شمار می آید .

TBHQ  علاوه بر مصرف در تولید مواد غذائی در صنایع تولید رنگ و لاک و رزین و در تولید محصولات نفتی نیز کاربرد دارد .

TBHQ به وفور در روغن های سرخ کردنی استفاده میشود .

TBHQ وارد شده توسط شرکت اکسین شیمی توس  از کشورهای  هندوستان  میباشد .