اکریل امید

آکریل آمید یک ترکیب شیمیایی با فرمول C3H5NO است. ماده ای سفید رنگ،بلوری جامد و بی بوست که در آب و اتانول و اتر و کلروفرم حل می شود. آکریل آمید در پیش اسیدها،بازها، عامل های اکساینده، آهن و نمک های آهن، تجزیه می شود. بی گرمایش به آمونیاک تجزیه می شود و با گرمایش به منو اکسید کربن،دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن تجزیه می شود. آکریل آمید را می توان از آبکافت اکریلونیتریل با نیتریل هیدراتاز آماده کرد.

در صنعت براي توليد مواد پلي آكريلاميد بكار مي‌رود (۲). پلي آكريلاميد يكي از مواد پاك كننده ای است که براي تسهيل تصفيه آب آشاميدني و حذف مواد زايد آن بكار مي‌رود (۲). از پلي آكريلاميد در تهيه چسب، كاغذ، پلاستيك‌ها و مواد آرايشي نیز استفاده مي‌شود (۲، ۳). مواد پلي آكريلاميد دارای مقدار بسیار كمي از آكريلاميد هستند (۲). آكريلاميد در دود سيگار نيز وجود دارد و استعمال سيگار به طور قابل توجهي باعث مواجهه با آكريلاميد مي‌شود.[۲]