اسید اتیدرونیک etidronic acid

۶۰ %HEDP

مایع غلیظ و شفاف

گرید آرایشی و بهداشتی

با تضمین کیفیت

بشکه های ۲۵۰ کیلو گرمی

آنالیز اسید اتیدرونیک