ضد کف ( anti – foam )

ضد کف مناسب برای کلیه رنگ های پایه حلال و سیلیکونی Afcona 2022

ضد کف مناسب برای کلیه رنگ های پایه آب و سیلیکونی Afcona 2502

ضد کف سلیکونی مخصوص رنگ های بدون حلال و اپوکسی کف Afcona 2722

ضد کف مناسب برای کلیه رنگ های پایه حلال و غیر سیلیکونی Afcona 2020