سدیم گلوکونات ( sodium gluconate)

گلوکونات سدیم نمک سدیمِ اسید گلوگونیک است از تخمیر گلوکز به دست می آید. فروش گلوکونات سدیم می‌تواند به صورت یک پودر کریستالی سفید رنگ یا قهوه ای مایل به زرد، گرانولی یا ریزدانه و بسیار محلول در آب انجام می گیرد. این ماده بطور وسیع در صنایع رنگرزی ، چاپ ، صنایع غذایی و تصفیه آب مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده همچنین بعنوان کلات کننده و بعنوان تمیز کننده سطح استیل مورد استفاده قرار میگیرد.

Sodium gluconate is a compound with formula NaC6H11O7. It is the sodium salt of gluconic acid. It has the E number E576. Sodium gluconate is widely used in textile dyeing, printing and metal surface water treatment. It is also used as a chelating agent, a steel surface cleaning agent, a cleaning agent for glass bottles, and as a chelating agent for cement, plating and alumina dyeing industries. It is a white colorless powder that is very soluble in water.