دکسترین Dextrin

دکسترین چیست؟ يکي از ئيدراتهاي کربن ، که فرمول کلي آن مانند نشاسته است ولي مولکول آن کوچکتر و درهم پيچيدگي آن کمتر است . دکسترينها از «چندقنده ها» هستند، ومحصول متوسط ئيدروليز نشاسته مي باشند. دکسترين تجارتي (معروف به صمغ بريتانيايي ) گردي است بي بو و بي رنگ يا مايل به زردي ، که مخلوطش با آب ، خمير چسبنده اي تشکيل ميدهد و بعنوان چسب زدن تمبر پست بکار ميرود .

در انواع رنگ های

دكسترين زرد

دکسترین زرد پودری زرد رنگ و یکی از مشتقات نشاسته است که ازحلالیت در آب سرد به میزان تقریبی ۵۰ الی ۸۵ درصد برخوردار می باشد. ویسکوزیته آن نسبت به نشاسته خام پایین تر و فیلم حاصل از آن قوی تر است و خواص چسبندگی بسیار خوبی دارد.

کاربردها :

صنایع نسوز

چسب پاکت نامه و تمبر پستی

صنایع کارتن سازی

بعنوان مواد اولیه در تولید بسیاری از چسبهای پایه آب

تولید رنگ و جوهر و مرکب

در صنایع رنگرزی و تولید رنگ بعنوان عامل ایجاد چسبندگی بهتر رنگ به دیوار

تولید کاغذ کاربن

در صنایع ریخته گری بعنوان چسب قالب و ماهیچه

تولید لوله های مقوایی , دوکهای مقوایی

تولید مواد شوینده

چسب لیبل بطری

تولید ذغال قالبی

چسب کاغذ دیواری

تولید لوازم آتش بازی و باروت

تولید الکترود جوشکاری

صنایع فولاد ، گندله سازی و آهن اسفنجی

افزودنی های بتن

تولید کاشی و سرامیک

مشخصات فنی :

شکل ظاهری                                         پودر زرد

رطوبت                                                  ۶ الی ۸ درصد

پی – اچ                                                 ۳ الی ۴

حلالیت در آب سرد                                  ۵۰ الی ۸۵ درصد

خاکستر                                                کمتر از ۱ درصد

مزایا :

خواص چسبندگی قوی، استحکام فیلم، تک اولیه قوی، حلالیت در آب سرد، سرعت خشک شدن بالا، تولید چسبهایی با درصد جامد بالا

دکسترین سفید پودری سفید مایل به کرم و یکی از مشتقات نشاسته است که ازحلالیت در آب سرد به میزان تقریبی ۲۵ الی ۶۵ درصد برخوردار می باشد. ویسکوزیته آن نسبت به نشاسته خام پایین­تر و فیلم حاصل از آن قوی تر است و خواص چسبندگی بسیار خوبی دارد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری                                         پودر سفید متمایل به کرم

رطوبت                                                  ۸ الی ۱۰ درصد

پی – اچ                                                 ۳ الی ۴

حلالیت در آب سرد                                  ۲۵ الی ۶۵ درصد

خاکستر                                                کمتر از ۱ درصد

مزایا

خواص چسبندگی بالا، استحکام فیلم، تک اولیه قوی، حلالیت در آب سرد، سرعت خشک شدن بالا، تولید چسبهایی با درصد جامد بالا

دكسترين قهوه اي

دکسترین قهوه ای پودری قهوه ای رنگ، یکی از مشتقات نشاسته است که از حلالیت در آب سرد بیش از ۸۵% برخوردار می باشد. ویسکوزیته آن نسبت به نشاسته خام پایین­تر است و فیلم حاصل از آن قوی­تر است و خواص چسبندگی بسیار بالا دارد.

کاربردها

صنایع نسوز

چسب پاکت نامه و تمبر پستی

صنایع کارتن سازی

بعنوان مواد اولیه در تولید بسیاری از چسبهای پایه آب

تولید رنگ و جوهر و مرکب

تولید کاغذ کاربن

در صنایع ریخته گری بعنوان چسب قالب و ماهیچه

تولید لوله های مقوایی , دوکهای مقوایی

تولید مواد شوینده

چسب لیبل بطری

تولید ذغال قالبی

چسب کاغذ دیواری

تولید لوازم آتش بازی و باروت

تولید الکترود جوشکاری

صنایع فولاد ، گندله سازی و آهن اسفنجی

افزودنی های بتن

ساینده ها

تولید کاشی و سرامیک

صنایع رنگرزی

مشخصات فنی :

شکل ظاهری:                           پودر قهوه ای

رطوبت:                                     ۵ الی ۷ درصد

پی-اچ:                                     ۳ الی ۴

حلالیت در آب سرد:                     بیش از ۸۵%

خاکستر:                                   کمتر از ۱%

مزایا:

خواص چسبندگی بالا، استحکام فیلم، تک اولیه قوی، حلالیت در آب سرد، سرعت خشک شدن بالا، تولید چسب با درصد جامد بالا