تیلوز

تیلوز یا هیدروکسی اتیلن سلولز  hec با ویسکوزیته بالا محصول کمپانی معتبر چینی قابل ارائه میباشد .