کاتالیست نیکل

  • فروش کاتالیست نیکل در بشکه های ۱۷۵ کیلوگرمی
  • nickel catalyst
  • استفاده در تصفیه روغن ها