استارتر ماست

سه تنوع در تولید ماست وجود دارد طعم سنتی با بافت ملایم –طعم ملایم و شیرین با بافت قوی –بافت خامه ای برای محصولات چکیده و همزده
در ماست از دو گونه ترموفیلوس و بولگاریکوس استفاده گردیده است که در ماست های سنتی ترکیب این دو به سمت طعم قوی بولگاریکوس میرود چون نسبت ان در ترکیب استارتری بیشتر است
در نوع شیرین میزان بولگاریکوس کمتر و میزان ترموفیلوس بیشتر است که به طبع بافت محکم تر و طعم ملایم تری دارد .