قیمت مواد شیمیایی

قیمت واحد
 کشور تولید کننده نوع بسته بندی مقدار واحد نام ماده
۴۲۰۰۰۰ چین کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱ KG کلسیم تیوگلوکولات
 ۴۶۰۰۰  بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی ۱KG روغن آفتابگردان
۴۰۰۰۰ اصفهان
 بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG اسید سولفونیک
۳۸۰۰۰۰ اروپا  بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی ۱KG اسید تیوگلوکولیک %۸۰
۴۰۰۰۰۰ اروپا
بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی ۱ KG اسیدتیوگلوکولیک %۹۹
۲۷۰۰۰۰ آلمان  بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی ۱KG روغن سویا آلمانی
۹۴۰۰۰ مالزی بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی ۱KG رو غن نارگیل
۱۵۰۰۰۰ چین بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی ۱KG اسید اتیدرونیک
 ۳۸۰۰  ایران  بشکه ۲۶۰ کیلوگرمی ۱KG  اسید کلریدریک
 ۱۸۰۰۰  ایران  بشکه ۶۰ کیلوگرمی ۱KG   اسید استیک
 ۱۷۰۰۰۰  چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   اسید اسکوربیک
 ۴۶۸۰۰ چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  اسید اگزالیک
 ۳۱۰۰  ایران  تانکر ۲۵ تن ۱KG   اسید سولفوریک
تماس مالزی بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG اسید چرب نارگیل
تماس ایران آناهیتا بشکه ۱۷۵ کیلوگرمی ۱KG وازلین دارویی بهداشتی
 ۳۹۰۰۰  چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   اسید سیتریک خشک
چین کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG آ.د.ت.ا ۲ سدیم
 ۳۸۵۰۰ چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  اسید سیتریک آبدار
۴۰۰۰۰ ۱KG سدیم گلوکونات
تماس تایوان بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی نونیل فنول مول ۵
تماس مالزی بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی گلیسیرین
تماس تایوان بشکه ۱۶۵ کیلوگرمی ۱KG متیل اتیل کتون MEK
تماس کره بشکه ۲۱۵ کیلوگرمی ۱KG منوپروپلین گلایکول MPG
تماس ایران اراک بشکه ۲۳۰ کیلوگرمی ۱KG مونواتیلن گلایکولMEG
 ۲۷۰۰۰  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  اسید فرمیک
 ۴۷۰۰۰  چین   مخزن ۱۷۰۰ کیلوگرمی ۱KG   اسید فسفریک
 ۹۰۰۰۰  کیسه ۱۵ کیلوگرمی ۱KG   اسید فوماریک
 ۸۸۰۰۰  بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی  اسید متا آکریلیک
 ۱۰۶۰۰ ایران  بشکه ۲۹۰ کیلوگرمی ۱KG  اسید نیتریک
 ۱۲۹۰۰  ایران  بشکه ۳۰۰ کیلوگرمی ۱KG   اسید نیتریک
 ۱۷۰۰۰۰۰  فرانسه  بشکه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   اسانس سونا و جکوزی- مایع
 ۸۹۰۰۰۰  چین  حلب ۲٫۵ کیلوگرمی ۱KG   اسانس سونا و جکوزی- گرانول جامد
۶۰۰۰۰ کره کیسه ۲۰ کیلوگرمی ۱KG کربنات پتاسیم
۲۵۰۰۰۰ هند کیسه ۲۵ کیلویی ۱ KG BHT
۲۸۰۰۰۰ آلمان کیسه ۲۵ کیلویی ۱ KG BHT
۵۰۰۰۰ افریقا ( صنعتی) کیسه ۲۵ کیلویی ۱ KG BHT
 ۶۱۰۰۰  کره جنوبی  بشکه ۱۶۰ کیلوگرمی ۱KG   استون
 ۹۱۰۰ ایران ۱KG  اوره
 ۵۷۵۰۰ کره  بشکه ۱۶۰ کیلوگرمی ۱KG   ایزو پروپیل
 ۲۶۰۰۰  آلمان  بشکه ۶۵ کیلویی ۱KG   آب اکسیژنه
۱۶۵۰۰۰ آلمان
۱KG  وینا پس
۳۵۰۰ ایران کیسه ۳۰ کیلوگرمی
۱KG  کربنات کلسیم
 ۳۸۰۰  ایران  تانکر ۲۵ تن ۱KG   آب ژاول
تماس چین بشکه ۲۲۰ کیلوگرمی ۱ KG PMA
 ۱۵۱۰۰۰ چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  آمونیم بای فلوراید Ammonium bifluoride
 ۱۳۵۰۰۰۰  ایران  کامیون ۱۰ تن  ۱ تن  آهک کلوخه زنده
تماس چین کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG مالئیک انیدرید
 ۳۶۰۰  ایران  کامیون ۱۰ تن ۱KG   آهک هیدراته         Calcium hydroxide
 ۴۹۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  آهک هیدراته         Calcium hydroxide
 ۵۴۰۰۰  ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   بوتیل استات Butyl acetate
 ۵۱۰۰۰  ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   بوتیل استات Butyl acetate
 ۵۱۵۰۰ ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG  بوتیل استات Butyl acetate
 ۴۹۰۰۰  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   بوتیل استئارات Butyl stearate
 ۶۳۵۰۰  هند  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   بوتیل گلایکول Butyl Glycol
 ۷۷۰۰۰  چین ۱KG   پرمنگنات پتاسیم  Potassium permanganate
 ۲۹۰۰۰۰۰ آلمان ۵Gr  پلی تترافلوئورواتیلن PTFE
 ۲۷۴۰۰  ایران  تانکر ۲۵ تن ۱KG   تولوئن toluene
 ۳۷۵۰۰ ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی  ۱KG  تولوئن toluene
 ۳۳۸۰۰  ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   تولوئن toluene
 ۳۱۵۰۰ ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG  تولوئن toluene
 ۴۴۰۰۰  ایران ۱KG   تولوئن دی ایزوسیانات T.D.I
 ۱۰۴۰۰۰  کره ۱KG    تولوئن دی ایزوسیانات T.D.I
 ۱۳۰۰۰  چین ۱KG   جوش شیرین/بی‌کربنات سدیم
 ۱۷۰۰۰  ایران ۱KG   جوش شیرین/بی‌کربنات سدیم
 ۱۱۱۰۰ ایران  بشکه ۲۲۰ لیتری ۱litre  حلال ۴۰۲
 ۱۵۰۰۰  ایران   بشکه ۲۲۰ لیتری ۱litre  حلال ۴۰۴
 ۱۸۱۰۰ ایران  بشکه ۲۲۰ لیتری ۱litre  حلال ۴۰۶
 ۲۲۰۰۰ ایران  بشکه ۲۲۰ لیتری ۱litre  حلال ۴۱۰
 ۴۶۰۰۰  ایران  بشکه ۱۸۵ کیلویی ۱KG   دی ایتیلن گلایکول D.E.G
 ۱۹۵۰۰ ایران  کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۱KG  دی آمونیم فسفات
 ۳۶۵۰۰ ایران  بشکه ۱۹۰ کیلویی ۱KG  رزین
 ۴۰۰۰۰ ۱KG  رزین لانگ ۰/۷۰
 ۴۲۲۰۰ ۱KG  رزین لانگ ۰/۷۰
 ۱۷۰۰۰۰  ژاپن  کیسه ۱۵ کیلوگرمی ۱KG   رزین
 ۱۲۰۰۰۰  فرانسه  کیسه ۱۵ کیلوگرمی ۱KG   رزین
 ۱۱۰۰۰۰  چین  کیسه ۱۵ کیلوگرمی ۱KG   رزین
 ۲۸۰۰۰  ایران  بشکه ۱۸۵ کیلویی ۱KG   زائلین مخلوط/زایلین   Xylene
 سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS
 ۱۴۶۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلویی ۱KG  سود پرک سوکا
 ۱۵۱۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلویی ۱KG  سود پرک سیمرغ ۹۸%
 ۱۵۴۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلویی ۱KG  سود پرک ۹۶%
 ۲۹۰۰۰  عربستان  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سود گرانول
 ۲۱۵۰۰  چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سود گرانول 
 ۲۶۷۰۰  تایوان   کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سود گرانول 
 ۶۲۰۰  ایران  بشکه ۳۳۰ کیلوگرمی ۱KG   سود مایع
 ۱۰۰۰۰  ازبکستان  کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۱KG   سولفات آمونیم
 ۹۶۰۰  ایران  کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۱KG   سولفات آمونیم
 ۲۹۵۰۰۰  ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات پتاسیم
 ۳۲۵۰۰  چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات پتاسیم
 ۳۶۰۰۰  ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات روی ۳۴%
 ۲۶۵۰۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  سولفات روی ۲۲%
 ۶۱۰۰  ایران  جامبوبگ ۱ تنی ۱KG   سولفات سدیم
۱۲۰۰۰  ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات سدیم
 ۷۲۰۰۰  ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات مس
 ۱۹۰۰۰  ایران  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG   سولفات منیزیم 
۲۴۰۰۰  چین  کیسه ۲۵ کیلوگرمی  ۱KG   سولفات منیزیم
کره  بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی ۱KG  سیکلوهگزان
 ۷۴۰۰۰ تایوان  بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی ۱KG  سیکلوهگزانون
 ۸۱۰۰۰ کره  بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی ۱KG  سیکلوهگزانول
 ۲۳۶۰۰۰  تایوان  بشکه ۳۰ کیلوگرمی ۱KG   سیلیکون هیدروژن فلوئید
 ۳۵۰ ایران  حداقل ده هزار عدد  ۰٫۷گرمی  سیلیکاژل
 ۵۵۰ ایران  حداقل ده هزار عدد ۱گرمی  سیلیکاژل
 ۴۸۰ ایران  حداقل ده هزار عدد  ۲گرمی  سیلیکاژل
۱۲۰۰۰۰ کیسه ۲۰ کیلوگرمی
۱kG سدیم لوریل سولفات
 ۸۵۰۰ ایران  کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۱KG  کربنات سدیم سبک
 ۶۰۰۰۰ هند  کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  کربنات کلسیم
 ۱۹۱۰۰ هند  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG  کلر مایع
 ۲۱۰۰۰ فرانسه  بشکه … کیلوگرمی ۱KG  کلر مایع
 ۱۴۰۰۰۰  آمریکا-چین  بشکه ۴۵ کیلوگرمی ۱KG   کلر SOLVEX / پرکلرین
۵۰۰۰۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG  تری پلی فسفات
۷۵۰۰ ایران
کیسه ۲۵ کیلوگرمی 
۱KG  سدیم متا سلیکات
۴۲۰۰ ایران
درخواست مشتری
۱KG  سلیکات سدیم مایع
 ۵۲۰۰۰  ایران  بشکه ۴۵ کیلوگرمی  ۱KG   کلر نیروکلر / پرکلرین
 ۱۲۰۰۰۰  آمریکا-چین  بشکه ۵۰ کیلوگرمی ۱KG   کلر قرص SOLVEX / پرکلرین
 ۷۲۰۰۰  انگلستان  بشکه ۳۰۰ کیلوگرمی ۱KG   کلروفرم
 ۶۹۵۰۰  چین  بشکه ۳۰۰ کیلوگرمی  ۱KG   کلروفرم
 ۷۳۵۰۰  کره  بشکه ۳۰۰ کیلوگرمی  ۱KG   کلروفرم 
۴۰۰۰۰ گرانول کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG کلرید کلسیم
 ۱۱۴۰۰  ایران  بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی ۱KG   متانول
 ۷۳۰۰  ایران  تانکر ۲۵ تن ۱KG   متانول 
 ۲۹۵۰۰ ایران  تانکر ۲۵ تن ۱KG  متیلال
۱۴۰۰۰۰ ایران بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی
۱KG دایمتیکون صنعتی
۹۶۰۰۰ ایران کیسه ۲۵ کیلو گرمی
۱KG تیو اوره
 ۳۰۶۰۰  ایران  بشکه ۱۹۰ کیلو گرمی ۱KG   متیل استات
۲۹۰۰۰۰ آلمان
 بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی ۱KG  تیلوز ۴۰۰۰ shinetsu
۵۸۰۰۰ چین ( صنعتی ) کیسه ۲۰ کیلوگرمی ۱ KG CMC
۱۴۰۰۰۰ چین کیسه ۲۰ کیلوگرمی ۱ KG CMC
۲۷۰۰۰۰ چین کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG هیدروکسی اتیل سلولزHEC
۲۴۰۰۰۰ چین کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱KG هیدروکسی پروپیل متیل سلولز  HPMC
 ۳۱۲۰۰  ایران  بشکه ۱۸۵ کیلوگرمی ۱KG   مونو اتیلن گلایکول M.E.G
 ۷۷۰۰۰  ایران  بشکه ۲۱۵ کیلوگرمی ۱KG   مونو پروپلین گلایکول M.P.G
۸۰۰۰۰ چین بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی ۱ KG پروپلین کربنات
 ۴۷۵۰۰ ایران  بشکه پلمب ۱KG  نرمال بوتانول شازند
 ۵۱۰۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلویی ۱KG   نیترات پتاسیم
 ۲۲۵۰۰ ایران  کیسه ۲۵ کیلویی  ۱KG   نیترات کلسیم
 ۲۶۶۰۰ چین   کیسه ۲۵ کیلویی ۱KG  نیتریت سدیم
۴۵۰۰۰
ایران
بشکه ۱۷۵ کیلویی
۱KG
پارافین مایع بهداشتی
این لیست صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و به معنای وجود یا عدم وجود کالا در انبار این شرکت نمی باشد.
قیمتهای اعلام شده به صورت میانگین فروش بازار بوده و با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت قیمت دلار متغییر میباشد

 موادی که با رنگ قرمز مشخص شده در انبار این شرکت موجود میباشد .