تماس با ما

ساعت كاری :

شنبه تا چهارشنبه  : ۸:۰۰ الي ۱۵:۰۰

پنجشنبه : ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰

تلفن : ۵۱۳۸۶۴۰۰۸۲ (۹۸+)

فکس : ۵۱۳۸۶۴۰۰۸۹ (۹۸+)

مدیریت بازرگانی داخلی :  ۹۱۵۷۶۹۵۵۰۱ (۹۸+)

مشاوره و فرمولاسیون : ۹۱۵۷۶۹۵۵۰۲ (۹۸+)

مدیریت بازرگانی بین الملل : ۹۱۵۷۶۹۵۵۰۳ (۹۸+)

Email : Info@oxinchemistry.ir

https://telegram.me/oxinchemistry

کلیه متخصصین در حوزه شیمی ( کلیه گرایشها ) میتوانند نسبت به ارسال رزومه کاری خود به آدرس ایمیل info@oxinchemistry.ir اقدام نمایند تا در صورت نیاز به آن تخصص با متقاضی تماس گرفته شود  .