انواع دتر جت های آنیونی

۱-    آلكيل آريل سولفوناتها:

📌پرمصرف ترين پاك كننده هاي آنيوني ۶۵ درصد كل مواد كه بعنوان پاك كننده مصرف مي شوند در اين طبقه قرار دارند.
📌مزيت آنها علاوه بر خاصيت پاك كنندگي،مواد خام آنها آسانتر و ارزانتر بدست آمده و روش توليد آنها آسانتر است.
📌معروفترين تركيبات اين دسته دودسيل بنزل سولفونات يا پروپيلن تترامربنزن سولفونات يا دي دي باس و دو دسيل بنزن سولفونات زنجيري يا آلكيل سولفونات خطي (LABS) مي باشند.
📌هسته حلقوي فرمول در اين گروه معمولاً بنزن و گاه نفتالن، گزيلن و يا تولوئن است.
📌وقتي نفتالن به اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد، ريشه آليفاتيك مي تواند تا حد پروپيل كوچك شود و هنوز تركيب سولفوناته خاصيت مرطوب كنندگي و شويندگي ضعيف را دارا مي باشد.
📌بدين ترتيب هرچه بنيان حلقوي بزرگتر باشد، ريشه آليفاتيك كوچكتري را نياز خواهيم داشت
📌دو دسيل بنزن ، تركيبي است كه در ريشه آليفاتيك هيدروكربنهايي با تعداد كربنهاي بين ۱۰ تا ۱۴ دارد كه قسمت اعظم آن ۱۲ كربني و وزن ملكولي متوسط آن ۲۴۶ است.
📌براي تبديل دو دسيل بنزن (DDB) و آلكيل بنزن خطي (LAB) به محصول نهايي آماده مصرف براي سازندگان سه راه وجود دارد.

۲- الكهاي سولفاته با زنجير بلند:

📌قبلا الكل چرب لازم از راه هيدروژنه كردن اسيدهاي چرب طبيعي بدست مي آوردند.
📌در سالهاي اخير اين الكهاي چرب را بجاي منابع طبيعي از طريق فرآيند Ziegler با استفاده از اتيلن بعنوان ماده خام اوليه و آلومينيوم هيدريد بعنوان كاتاليست توليد مي نمايند،
📌كه مي توان الكلهايي با كربن زوج و با هر تعداد و هر بلندي زنجيري كه مورد نظر باشد بدست آورد.
📌بعنوان مثال ميريستيك الكل كه در طبيعت منابع بسيار محدودي دارد با اين روش بطور نامحدود قابل تهيه است.

۳- الفين سولفوناتها و سولفاتها:

📌شامل موادي هستند با نامهاي تجاري: Teepol و Comprox كه مواد خام اوليه آنها از كراكينگ بدست مي آيد.
📌خاصيت مرطوب كنندگي بسيار خوبي دارند و شويندگي متوسطي را داشته و نقطه ضعفشان بوي بد و نيز محدوديت در بالا بردن غلظت بالاي ۴۰ درصد از آنها مي‌باشد.
📌اخيرا سولفاته كردن الفينها و يا توليد الفين بنزن سولفوناتها مورد توجه قرار گرفته است.
📌معمولاً آنها را در راكتور فيلمي با جريان گازي كه ۳ درصد   داشته باشد و در حرارتي بين ۴۰-۱۰ درجه توليد مي نمايند در حال حاضر الفين سولفوناتها در محصول آرايشي و بهداشتي و نيز در صنعت پاك كننده ها مصرف مي شوند
📌 و فقط بعلت گراني قيمت و مشكل فراهم كردن الفينها مصرفشان محدود است.

۴- اترسولفاتها (Sulphated Eters):

📌اگر يك الكل چرب را اتوكسيله نموده و سپس OH انتهايي آنرا سولفاته نمائيم، اثر سولفات بدست مي آيد.
📌معمولاً الكلهاي چرب را با مقدار كمي اكسيد اتيلن (حدود ۳ تا ۴ ملكول) اتوكسيله كرده و قبل از اينكه به نقطه توازن آبدوستي – آبگريزي (HLB) رسيده و تشكيل دترجنت غير يوني بدهند آنها را به كمك كلروسولفونيك اسيد و يا انيدريد سولفوريك سولفاته نموده و با سود سوزآور خنثي مي نمايند.
📌اثر سولفاتهاي خنثي شده حاصل، خاصيت مرطوب كنندگي كمتري نسبت به ساير آنيوني ها داشته ولي قدرت كف كنندگي زيادتر دارند، به همين دليل ماده مطلوب و ايده آلي براي مصرف در شامپوها هستند
📌البته نه بصورت كل ماده فعال بلكه براي كمك به ماده فعال اصلي كه تا حدود ۲۰ درصد در شامپوها و مايعات ظرفشويي مصرف مي شوند.

۵-سولفوسوكسيناتها:

📌اين مواد از خاصيت شويندگي فوق العاده اي برخوردارند و از كندانس كردن يك هيدروفوب داراي بنيان هيدروكسيل با مالئيك انيدريد و سپس اثر دادن سولفيت سديم برروي آن تهيه مي شوند.
📌براي شامپوها پاك كننده هاي بسيار خوبي هستند.

۶- الكين سولفوناتها:

📌جزء اولين گروه دترجنت ها مي باشند كه از طريق كلروسولفونه كردن نرمال پارافينهاي حاصل از غربال ملكولي (Molecular sieve) در جريان تصفيه نفت بدست مي آمدند.

۷- استرهاي فسفاته:

📌اسيد پلي فسفريك مي‌تواند الكلها را فسفاته نمايد
📌اين مواد خاصيت پاك كنندگي بسيار خوبي برروي فلزات داشته، مصارفشان در تميز كردن فلزات و خشكشويي است.

۸- آلكيل ايزوتيوناتها:

📌از واكنش اكسيد اتيلن با بيوسولفيت سديم  حاصل مي شوند
📌عامل OH اين ايزوتيونات بعد از خشك شدن با يك اسيد چرب استريفيه مي شود.
📌چون برروي پوست اثر ملايمي دارند در صابونهاي توالت سنتزي و شامپوها مصرف مي شوند.

📌از ديگر انواع دترجنت هاي آنيوني ميتوان
سوكروز استرها و
فلوئور و سورفكتانتها را نيز نام برد.

پاسخ دهید