فرمول ساخت خمیر دندان

فرمولاسیون خمیر دندان
مقدار نوع مواد
۱۲% پودر تالک
۰٫۵% تترا سدیم  فسفات
۰٫۱۲% سدیم ساخارین
۲% سدیم لوریل اتر سولفات
۱٫۲% کربوکسی متیل سلولز
۲۴% گلیسیرین
۳۲٫۸۲% فسفات دی کلسیم دی هیدرات
۰٫۷% فلوراید
۰٫۲% اسانس
تا سقف % ۱۰۰ آب دیونیزه

پاسخ دهید