ویژگی های یک پروپوزال قوی

همه به دنبال نوشتن یک پروپوزال قوی وخوب برای پایان نامه خود هستیم. یک پروپوزال قوی دارای امتیاز بالایی بوده و برای هر سازمان، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی که نگارش می گردد باعث می شود زودتر به نتیجه رسیده و اکسپت قبولی به شما داده شود و بودجه های تحقیقاتی در حالت رقابتی زودتر به شما تعلق گیرد.  ماهیت و برتری یک پروپوزال قوی به محتوای علمی آن دارد و کیفیت خوب آن زمانی تضمین می گردد که شما  موضوع خوبی و پرمحتوایی را انتخاب کرده باشید و در مورد آن تحقیق مقدماتی خوبی را جمع آوری نموده باشید. در واقع ماهیت پروپوزال شما به کیفیت و اساس پروژه تحقیقاتی شما بستگی دارد و اینکه چه میزان از روش و راه شما در تحقیق با آخرین پیشرفت ها و دستاوردی های علمی دنیا هم راستا است.

یک پروپوزال موفق و خوب دارای چه ویژگی هایی می باشد؟:

۱-زمان کافی برای نگارش آن صرف شده است

۲-مراحل تحقیق و فکر کردن روی موضوع انجام شده است .

۳-موضوع براساس علاقه و نیاز جامعه و بازار مصرف آن انتخاب شده است. (درست است که فرآیند انتخاب موضوع و تکمیل پروپوزال اکثرا در مدت کوتاهی انجام می شود اما باید توجه داشت پروپوزال، پیشنهاد طرح تحقیقاتی شما می باشد و نقشه راه شما برای انجام پایان نامه است. پس در انتخاب آن باید وسواس بخرج دهید )

۴-تمام جوانب انتخاب موضوع و انجام پایان نامه سنجیده شده باشد.

۵- پروپوزال باید دارای مقدار کافی و مناسب مطلب داشته باشد. از زیاده گویی بپرهیزید خیلی کوتاه و مختصر  هم نوشته نشود بلکه در حد اساس نامه مطبوعه مراکز و دانشگاه تنظیم شود.

۶- برنامه های مورد مطرح در مورد آزمایشات به طور و مختصر و شفاف شرح داده شود از جمله اطلاعات  وبرنامه برای جمع آوری داده ها و مدیریت زمانبندی و بودجه و موارد تامین بودجه چناچه از ارگان خاصی تامین مالی خواهید کرد را بیان نمائید.

۷-هر مطلبی که در پروپوزال نگارش می گردد باید دقیق و واضح بوده و انسجام کافی را بادیگر بخش ها داشته باشد. هیچ قسمت از پروپوزال نباید دیگری را نقض کند بلکه باید در پی هم و تاکید کننده یگدیگر باشند.

۸-  چناچه مطالب پیچیده ای را در پروپوزال عنوان کرده اید سعی نمائید از دیاگرام های خاص برای توضیح آن استفاده کنید زیرا می توان در تفهمیم مطلب شما مفید واقع گردد.

۹-در مورد اینکه چه کسانی می توانند در آینده از این موضوع تحقیق استفاده کنند و یا موانع مهمی که با تحقیق شما در حال و یا آینده رفع خواهد شد عنوان گردد.

پاسخ دهید