رنگ

در شکل زیر نمای شماتیک از مراحل تهیه یک فرمولاسیون رنگ نشان داده شده است :

 

 

رزینهایی که عمدتا برای تولید این رنگها استفاده می شوند عبارتند از انواع هموپلیمر و کوپلیمرهای وینیل استات ،کوپلیمرهای استایرن اکریلیک و کوپلیمرهای اکریلیک خالص.

قابل ذکر است برای صنف نقاش، عمدتا ۳ نوع رنگ مطرح است که به نامهای پلاستیک،درجه یک و اکرولیک معروف می باشد. رنگ پلاستیک همان انواع ساخته شده با رزین هموپلیمر میباشند.

رنگ درجه یک انواع رنگ ساخته شده با رزین کوپلیمر وینیل اکریلیک بصورت دو وسه مونومره است ، رنگ اکرولیک نیمه براق ، رنگهای ساخته شده با رزین استایرن اکریلیک و رنگ اکرولیک براق رنگ ساخته شده با رزین اکریلیک خالص می باشد.

مهمترین خصوصیات مورد نیاز برای رنگهای آب پایه ساختمانی عبارتند از:

مقاومت شستشو، مقاومت اشعه ماورای بنفش ، میزان پشت پوشی وسهولت اعمال، مقاومت قلیایی ،براقیت،ماندگاری،چسبندگی به سطح و عدم جذب آلودگی و انبارداری

 

خصوصیات رنگهای ساخته شده با هریک از انواع رزینها در جدول زیر آورده شده:

 

یک فرمولاسیون پایه برای یک نوع چسب چوب ارزان بصورت زیر است:
هموپلیمر وینیل استات:۶۵ کیلوگرم
نشاسته:۳٫۹ کیلوگرم
پلی وینیل الکل درصدی:۱٫۵
ضد کف:۰٫۱
ضد باکتری:۰٫۱

با توجه به کاربرد نهایی هریک از رزینها در صنعت نساجی فرمولاسیون مخلوط لاتکس ساخته شده برای اعمال روی سطح پارچه بصورت اشکال زیر میباشد:

به عنوان مثال برای رزین به عنوان پشت پوش کننده موکت خانگی از مخلوط زیر استفاده می گردد:

رزین همو پلیمر یا کوپلیمر وینیل استات ،پودر کربنات کلسیم ، آب ، فیکساتور یا عوامل ضد آب کننده؛ عوامل ضد آتش ، محلول درصدی از پلی وینیل الکل و یا هیدروکسی اتیل سلولوز و یا کربوکسی متیل سلولز.

(لازم به ذکر است بسته به نوع دستگاه ها ونوع موکت تولیدی ، ویسکوزیته رزین و لاتکس نهایی تولید شده قابل تغییر میباشند.)

 

فرمولاسیون لاتکس برای آهار منسوجات نبافته:

رزین کوپلیمر اکریلیک یا استایرن اکریلیک خودشبکه ای شونده ، کاتالیست ، فیکساتور یاعوامل ضد آب کننده و عوامل ضد کف و در صورت نیاز عوامل تغلیظ کننده.

 

فرمولاسیون لاتکس برای چاپ پیگمنت :

رزین وینیل اکریلیک یا استایرن اکریلیک و یا اکریلیک خالص بصورت خود شبکه ای شونده،آب ،تغلیظ کننده ،پیگمنت ،کاتالیست و تر کننده ونفوذ دهنده به سطح پارچه.

قابل ذکر است رزینهایی که به عنوان بایندر چاپ پیگمنت استفاده میشوند دارای حساسیت بالایی در تولید آنها می باشیم زیرا علاوه بر مسئله مقاومت شستشو و سایش که در دو حالت ذکر شده دیگر نیز دارای اهمیت است توانایی تثبیت پیگمنت روی سطح پارچه بدون ایجاد تغییر در رنگ وشید پیگمن بکار رفته دارای اولویت اصلی می باشد.

پاسخ دهید