شرایط عمومی قرارداد

 

شرایط عمومی قرارداد  فروش دانش فنی ساخت و تولید ( فرمولاسیون ) :  

ارائه انواع  فرمولاسیون مجاز مطابق با شرایط زیر قابل ارائه میباشد .

۱ : پر کردن و ارسال فرم درخواست فرمولاسیون ( دانلود فرم تقاضای فرمولاسیون )

۲ : واریز مبلغ پنج میلیون ریال جهت دریافت ۳ نمونه اولیه

۳ : دریافت و تایید نمونه نهایی

۴ : واریز مبلغ کل قرارداد و دریافت فرمولاسیون

وظایف فروشنده :

فروشنده میبایست با توجه به فرم پر شده خریدار نسبت به ارائه فرمول اقدام نماید

فروشنده میبایست از موادی در تهیه فرمول استفاده نماید که در زمان تحویل فرمول درکشور ایران قابل تهیه باشد

فروشنده موظف به رفع معایب جزئی احتمالی فرمول ارائه شده به خریدار میباشد .

فروشنده متعهد میگردد پس از تهیه نمونه مبلغ خالص یک واحد از محصول را به مشتری اعلام نماید .

فروشنده متعهد میگردد در صورتی که فرمول به صورت انحصاری تهیه شود نسبت به محرمانه بودن قرارداد تدابیر لازم را بیاندیشد

فروشنده متعهد میگردد نام خریدار را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید .

وظایف خریدار :

خریدار موظف است فرم پیشنهادی را با صداقت و به صورت کامل پر نماید .

خریدار موظف است در تایید نمونه های ارسالی دقت لازم مبذول نماید .

خریدار موظف است نسبت به پرداختی های خود در موعد مقرر اقدام نماید .

 

 

پاسخ دهید