فرمولاسیون رنگ روغن مات

رنگ روغني مات
حلال ۴۰۲ نفت ۴٫۵۹
بنتون ۱٫۰۵
جداگانه مخلوط شوند
مخلوط را در متانل به ميزان ۰٫۳۶ بريزسد
در ميكسر ديگر
تيتان ۱۶
كربنات كلسيم ۴۰
تالك ۶
الكيد رزين ۴۵ درصد ۲۵
خشك كنها ۱٫۵
ضد رويه ۰٫۱
حلال ۴۰۳ نفت ۲
دي پنتن ۱٫۵
حلال ۴۰۲ نفت ۱٫۹

پاسخ دهید