اولئیک اسید پلی اتیلن گلایکول استر چیست؟

KEOL

نام شیمیایی: اولئیک اسید پلی اتیلن گلایکول استر

نام تجاری: KEOL

معرفی

اولئیک اسید اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر سورفاکتانتهای غیریونی مخلوطی با تعداد متفاوت مولکول های اتیلن اکساید می باشد. عددی که بعد از نام KEOL می آید نشاندهنده متوسط تعداد مولکولهای اتیلن اکساید در مخلوط است. برای مثال KEOL 15 یعنی مولکول اولئیک اسیدی که به طور متوسط با پانزده مول اتیلن اکساید واکنش داده است. به علت نوع واکنش اسیدهای چرب، محصول واکنش مخلوطی از مونواستر، دی استر و پلی اتیلن گلایکول است.

کاربردهای عمومی

اولئیک اسید اتوکسیله درزمینه های مختلفی مثل صنایع کشاورزی، نساجی، آبکاری فلزات و ... به عنوان عامل تنظیم کننده HLB، امولسیفایر و نرم کننده به کار می رود.

 

گرید های مختلف

KEOL 6, 9, 15

 

مشخصات

اولئیک اسید ۹ مول اتوکسیله

نام تجاری: KEOL 9

No.

Test

Standard

Reference

۱

Appearance at 25˚C

Clear liquid

---

۲

Viscosity at 25˚C, cP

ca. 110

ASTM D445-03

۳

pH (5% in water)

۵-۷

ASTM E70

۴

HLB, calculated

۱۱٫۶

---

۵

Cloud point, ˚C (10% in 25%BDG)

۶۶-۷۱

ASTM D2024

۶

Saponification value, mg KOH/g

۷۳-۸۳

USP31-NF26

۷

Water, percent

Max. 0.5

ASTM E203

۸

Polyethylene glycol, percent

-----

ASTM D4252

 

 

اولئیک اسید ۱۵ مول اتوکسیله

نام تجاری: KEOL 15

No.

Test

Standard

Reference

۱

Appearance at 25˚C

Clear liquid

---

۲

Viscosity at 25˚C, cP

ca. 145

ASTM D445-03

۳

pH (5% in water)

۵-۷

ASTM E70

۴

HLB, calculated

۱۴

---

۵

Cloud point, ˚C (10% in 25%BDG)

۷۳-۷۹

ASTM D2024

۶

Saponification value, mg KOH/g

۵۶-۶۶

USP31-NF26

۷

Water, percent

Max. 0.5

ASTM E203

۸

Polyethylene glycol, percent

-----

ASTM D4252

 

 

پاسخ دهید