مواد شیمیاییMERCK & SIGMA

فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی از شرکتهای معتبر MERCK – SIGMA -BHT

قیمت های ذیل با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت ارز قابل تغییر میباشد از این جهت خواهشمند است جهت استعلام قیمت به روز محصولات با دفتر این شرکت تماس حاصل فرمایید .

کلیه مواد شیمیایی دارای شناسنامه و ضمانت اصلی بودن کالا میباشند .

کروم تری اکساید ۱ کیلویی ۱۰۲۴۸۳ مرک آلمان
کرومیوم ۲ کلراید ۱۰ گرمی ۸۰۲۴۸۲ مرک آلمان coa
کرومیوم نیترات ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۴۸۱ مرک آلمان coa
کریستال ویولت ۲۵ گرمی ۱۰۱۴۰۸ مرک آلمان coa
کلرامین T سه آبه ۲۵۰ گرمی ۸۱۸۷۰۵ مرک آلمان coa
کلرو بنزن ۱ لیتری ۸۰۱۷۹۱ مرک آلمان coa
کلروفرم ۲٫۵ littre ۱۰۲۴۴۵ مرک آلمان coa
کلروفرم  دوتره ۲۵ میلی لیتری ۱۰۲۴۵۰ مرک آلمان coa
کلروفرم کروماتوگرافی ۱ لیتری ۱۰۲۴۴۲ مرک آلمان coa
کلسترول ۱۰۰گرمی ۱۰۳۶۷۲ مرک آلمان coa
کلسیم استات ۵۰۰گرم ۱۰۹۳۲۵ مرک آلمان coa
کلسیم اکساید ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۰۴۷ مرک آلمان coa
کلسیم سولفات دو آبه ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۱۶۱ مرک آلمان coa
کلسیم فلزی (گرانول ) ۲-۶میلیمتر سایز ذرات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۰۵۳ مرک آلمان coa
کلسیم فلوراید ۵۰۰ گرمی ساخت کره
کلسیم نیترات ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۱۲۱ مرک آلمان coa
کلسیم هیدرواکساید ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۰۴۷ مرک آلمان coa
کلسیم هیدروژن فسفات ۱ کیلویی ۱۰۲۳۰۴ مرک آلمان coa
کلسیم کربنات ۲۵۰گرمی ۱۰۲۰۶۶ مرک آلمان coa
کلسیم کربنات ۱ کیلویی ۱۰۲۰۶۹ مرک آلمان coa
کلسیم کلراید ۱ کیلویی ۱۰۲۳۸۲ مرک آلمان coa
کلشیسین ۱ گرمی C9754 سیگما آمریکا coa
کنگو رد ۲۵ گرمی ۱۰۱۳۴۰ مرک آلمان coa
کواکس (پارا دی متیل آمینو بنزالدئید) ۱۰۰ گرمی ۸۰۳۰۵۷ مرک آلمان coa
کوماسی بریلیانت بلو G ۲۵ گرمی BDH انگلستان coa
کوپر ( مس ) استات ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۱۱ مرک آلمان coa
کوپر ( مس ) پودر ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۰۳ مرک آلمان coa
کوپر (مس ) اکسید ۱۰۰گرمی ۱۰۲۷۶۶ مرک آلمان coa
کوپر (مس ) فویل قطر ۰٫۱ میلی متر ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۰۰ مرک آلمان coa
کوپر (مس) نیترات ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۵۳ مرک آلمان coa
کوپر (مس۲ ) کلرید ۱ کیلویی ۱۰۲۷۳۳ مرک آلمان coa
کوپر(مس) سولفات ۲۵۰ گرم ۱۰۲۷۸۷ مرک آلمان coa
کینولین ۱ لیتری مرک آلمان ۸۰۲۴۰۷ coa
کیومین هیدرو پروکساید ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۰۵۰۲ مرک آلمان coa
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل ۴۰۰۰ عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای ۱۰۰ گرمی امبرسیل ۴۰۰۰ انگلستان coa
گزیلن (زایلن ) ۲٫۵ littre ۱۰۸۶۶۱ مرک آلمان coa
گزیلن اورنج ۵ گرمی ۱۰۸۶۷۷ مرک آلمان coa
گلایسین ۲۵ کیلویی ۱۰۰۵۹۰ مرک آلمان coa
گلایسین ۱۰۰ گرمی G7126 زیگما آمریکا coa
گلوبولین ۱ گرمی H2500 زیگما آمریکا coa
گلوکز (دکستروز ) ۱ کیلویی ۱۰۸۳۴۶ مرک آلمان coa
گلیسیرین ۲٫۵ littre ۱۰۴۰۹۳ مرک آلمان coa
گلیسیرین تری استات ۱لیتری ۱۰۳۰۰۰ مرک آلمان coa
گیمسا ۱۰۰ گرمی ۱۰۹۲۰۳ مرک آلمان coa
ید ( آیوداین) ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۷۶۱ مرک آلمان coa
یوتریوم نیترات  شش آبه ۲۵گرمی ۱۱۲۵۱۶ Merck coa

پتاسیم پرمنگنات pa ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۰۸۲ مرک آلمان coa
پتاسیم پرکلرات ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۰۷۶ مرک آلمان coa
پتاسیم پریدات ۱۰۰ گرمی ۲۱۰۰۵۶ SIGMA USA coa
پتاسیم کربنات ۱کیلویی ۱۰۴۹۲۴ مرک آلمان coa
پتاسیم کرومات ۲۵۰گرمی ۱۰۴۹۵۲ مرک آلمان coa
پتاسیم کلراید ۱ کیلویی ۱۰۴۹۳۶ مرک آلمان coa
پتاسیم کلراید محلول ۳ مولار ۲۵۰ میلی لیتر ۱۰۴۸۱۷ مرک آلمان coa
پتاسیم یدات ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۰۵۰ مرک آلمان coa
پتاسیم یدید ۲۵۰گرمی ۱۰۵۰۴۳ مرک آلمان coa
پتاسیم  اگزالات هیدرات ۱ کیلویی ۱۰۵۰۷۳ مرک آلمان coa
پروتئیناز K ۱۰۰ mg P2308 SIGMA USA coa
پروپان تیول۱ ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۷۵۲۹ مرک آلمان coa
پروپانل ۱ ۱ لیتری ۱۰۰۹۹۶ مرک آلمان coa
پروپانل۲ (ایزو پروپیل الکل ) ۲٫۵ littre ۱۰۰۹۹۵ مرک آلمان coa
پروپیلن اکساید ۱ لیتری ۸۰۷۰۲۷ مرک آلمان coa
پروپیلن گلیکول ۲٫۵ لیتری ۱۰۷۴۷۸ مرک آلمان coa
پلاتین ۱ گرمی ریدل coa
پلاتینیوم تترا کلراید ۱ گرمی ۸۰۷۳۴۷ مرک آلمان coa
پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ ۱ کیلویی ۸۰۷۴۹۱ مرک المان coa
پلی اتیلن گلیکول ۱۰۰۰ ۱ لیتری ۸۰۷۴۸۸ مرک آلمان coa
پلی اتیلن گلیکول ۲۰۰۰۰ ۱ کیلویی ۸۱۷۰۱۸ مرک آلمان coa
پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ ۱ لیتری ۸۰۷۴۸۵ مرک آلمان coa
پلی وینیل الکل ۱۰۰ گرمی ۱۱۴۲۶۶ مرک آلمان coa
پلی وینیل بوتیرال ۲۵۰ گرمی ۱۹۰۹۷۷ آلدریچ آمریکا coa
پلی وینیل پیرولیدون ۱۰۰ گرمی ۱۰۷۴۴۳ مرک آلمان coa
پنتا اکسید فسفر ۱ کیلویی ۱۰۰۵۴۰ مرک آلمان coa
پودر مس ۲۵۰ گرمی ۱۰۲۷۰۳ مرک آلمان coa
پپتون ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۲۳۹ مرک آلمان coa
پی پیریدین ۱۰۰ میلی ۸۲۲۲۹۹ مرک آلمان coa
پیرازین ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۰۶۴ مرک آلمان coa
پیرول ۲۵ میلی لیتری ۸۰۷۴۹۲ مرک آلمان coa
پیریدین ۱ لیتری ۱۰۷۴۶۲ مرک آلمان coa
ژلاتین ۱ کیلویی ۱۰۴۰۷۸ مرک آلمان coa
کادمیوم استات ۲ ابه ۵۰۰گرمی ۱۰۲۰۰۲ مرک آلمان coa
کادمیوم سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۰۲۷ مرک آلمان coa
کادمیوم نیترات ۱۰۰ گرمی ۲۰۹۱۱ Sigma coa
کادمیوم کلراید ۱۰۰ گرمی ۲۰۸۹۹ فلوکا coa
کاربازول ۲۵۰ گرمی ۸۲۰۲۵۵ مرک آلمان coa
کارل فیشر ۱ لیتری ۱۸۸۰۰۵ مرک آلمان coa
کازئین ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۲۴۴ مرک آلمان coa
کاغذ تست  ۰-۱۴ پی هاش ۱۰۰ tests ۱۰۹۵۳۵ مرک آلمان coa
کالکن کربوکسیلیک اسید ۲۵ گرمی ۱۰۴۵۹۵ مرک آلمان coa
کانادا بالزام ۱۰۰ میلی لیتری فلوکا سویس coa
کبالت ۲ کلراید ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۵۳۹ مرک آلمان coa
کبالت II نیترات ۶ آبه ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۵۳۶ مرک آلمان coa
کبالت اکساید یا کبالت سیاه ۵۰ گرمی ۱۰۲۵۴۴ مرک آلمان coa
کتامین ۱ گرمی K2753 زیگما آمریکا coa
کربن اکتیو ۱ کیلویی ۱۰۲۱۸۴ مرک آلمان coa
کربن تترا کلراید ۲٫۵ لیتری ۱۰۲۲۲۲ مرک آلمان coa
کربن دی سولفید ۱ لیتری ۱۰۲۲۱۴ مرک آلمان coa
پنتان تیول ۵۰ میلی لیتری ۸۴۱۷۹۴ مرک آلمان coa
۱-برومو ۳-کلرو پروپان ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۱۶۲۷ مرک آلمان coa
۱-فلورو ۴-نیترو بنزن ۵۰ میلی ۸۲۰۵۸۰ مرک آلمان coa
۱-متیل ۲-پیرولیدون ۱ لیتری ۸۰۶۰۷۲ مرک آلمان coa
۲- کلرو بنزوئیل کلراید ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۲۶۱۸ مرک آلمان coa
۲-کلرو ۲-متیل پروپان ۱ لیتری ۸۰۱۵۵۰ مرک آلمان coa
۴- متیل بنزوئیل کلراید ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۱۱۳۱ مرک آلمان coa
۴-نونیل فنل ۱ گرمی آلفایزر آمریکا coa

محلولهای استانداردهای فلزی ۵۰۰ میلی لیتری ، منیزیم ، کروم

، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت

، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم ۱۰۰۰ppm ساخت مرک آلمان

۱۰۰۰ppm مرک آلمان coa
EDTA ۱ کیلویی ۱۰۰۹۴۴ مرک آلمان coa
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات ۲۵۰ گرمی ۱۰۸۴۳۸ مرک آلمان coa
EDTA دی سدیم سالت ۲۵۰ گرمی ۱۰۸۴۵۴ مرک آلمان coa
EDTA نمک دی سدیم و منیزیم ۲۵۰ گرمی ۱۰۸۴۲۳ مرک آلمان coa
EDTA پتاسیم دار ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۸۱۹ مرک آلمان coa
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید) ۲٫۵ littre ۱۰۸۵۹۷ مرک آلمان coa
آب دوتره (دوتریوم اکساید) ۲۵ میلی ۱۰۳۴۲۸ مرک آلمان coa
آب کروماتوگرافی ۲٫۵ لیتری ۱۱۵۳۳۳ مرک آلمان coa
آلفا نفتول ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۲۸۹ مرک آلمان coa
آلفا نفتیل امین ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۹۱ مرک آلمان coa
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) ۱ کیلویی ۱۰۱۰۴۷ مرک آلمان coa
آلومینیوم اکساید ۱ کیلویی ۱۰۱۰۹۷ مرک آلمان coa
آلومینیوم بوتیلات ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۰۰۵۴ مرک آلمان coa
آلومینیوم سولفات ۱۸ آبه ۵ کیلویی ۱۰۱۱۰۲ مرک آلمان coa
آلومینیوم فویل ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۰۵۷ مرک آلمان coa
آلومینیوم نیترات ۹آبه ۱ کیلویی ۱۰۱۰۸۶ مرک آلمان coa
آلومینیوم هیدرواکساید ۱ کیلویی ۱۰۱۰۹۱ مرک آلمان coa
آلومینیوم پودر ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۰۵۶ مرک آلمان coa
آلومینیوم کلراید ۱ کیلویی ۸۰۱۰۸۱ مرک آلمان coa
آلومینیوم گرانول ۱ کیلوگرمی ۸۲۰۰۵۱ مرک آلمان coa
آلیزارین رد اس ۲۵ گرمی ۱۰۶۲۷۸ مرک آلمان coa
آمونیاک ۲۵% ۲،۵ لیتری ۱۰۵۴۲۲ مرک آلمان coa
آمونیوم آیرونII سولفات ۱ کیلویی ۱۰۳۷۹۲ مرک آلمان coa
آمونیوم استات ۱ کیلویی ۱۰۱۱۱۵ مرک آلمان coa
آمونیوم ایرون III سولفات ۱ کیلویی ۱۰۳۷۷۶ مرک آلمان coa
آمونیوم بی کربنات ۵ کیلویی ۱۰۱۱۳۱ مرک آلمان coa
آمونیوم دی هیدروژن فسفات ۵۰۰ گرمی ۱۰۱۱۲۶ مرک آلمان coa
آمونیوم سریم نیترات ۱۰۰گرمی ۱۰۲۲۷۶ مرک آلمان coa
آمونیوم سولفات ۱ کیلویی ۱۰۱۲۱۶ مرک آلمان coa
آمونیوم فلوراید ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۱۶۴ مرک آلمان coa
آمونیوم مونو وانادات ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۲۲۶ مرک آلمان coa
آمونیوم نیترات ۱ کیلویی ۱۰۱۱۸۸ مرک آلمان coa
آمونیوم هپتا مولیبدات ۴ آبه ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۱۸۱ مرک آلمان coa
آمونیوم پر سولفات ۵۰۰ گرمی ۱۰۱۲۰۱ مرک آلمان coa
آمونیوم کربنات ۲۵۰ گرمی ۱۵۹۵۰۴ مرک آلمان coa
آمونیوم کلراید ۱ کیلویی ۱۰۰۹۲۴ مرک آلمان coa
آمینو آنتی پیرین ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۹۳ مرک آلمان coa
آمینو نفتول سولفونیک اسید ۲۵ گرمی ۱۰۰۰۹۹ مرک آلمان coa
آنتراسین ۱۰۰گرمی ۸۲۰۱۰۹ مرک آلمان coa
آنیلین ۱ لیتری ۸۲۲۲۵۶ مرک آلمان coa
آگار ۱ کیلویی ۱۰۱۶۱۵ مرک آلمان coa
آگاروز ۲۵ گرمی ۱۱۶۸۰۱ مرک آلمان coa
آیرون (آهن ) III سولفات ۷ آبه ۹۹%   آزمایشگاهی ۵۰۰ گرمی ساخت چین coa
آیرون (پودر آهن ) یک کیلویی ۱۰۳۸۱۵ مرک المان coa
آیرون II استات ۵۰ گرمی ۳۳۹۱۹۹ آلدریچ آمریکا coa
آیرون II سولفات ۷ آبه ۱کیلویی ۱۰۳۹۶۵ مرک آلمان coa
آیرون II کلرید ۴ آبه ۱ کیلویی ۱۰۳۸۶۱ مرک آلمان coa
آیرون III اکساید ۲۵۰ گرمی ۱۰۳۹۲۴ مرک آلمان coa
آیرون III نیترات ۱ کیلویی ۱۰۳۸۸۳ مرک آلمان coa
ائوزین بلو ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۳۴ مرک آلمان coa
اتانول ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۹۸۶ مرک آلمان coa
اتانول  ۹۹٫۹% ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۹۸۳ مرک آلمان coa
اتیدیوم برماید ۱ گرمی E7637 سیگما آمریکا coa
اتیل آنیلین ۱۰۰ میلی لیتری ۸۰۰۹۳۶ مرک آلمان coa
اتیل آکریلات ۱ لیتری ۸۰۰۸۳۶ مرک آلمان coa
اتیل استات ۲،۵ لیتری ۱۰۰۸۶۴ مرک آلمان coa
اتیل اولئات ۲۵۰ میلی لیتری ۸۱۴۷۶۲ مرک آلمان coa
اتیل بنزن ۱ لیتری ۸۰۱۳۷۲ مرک آلمان coa
اتیل متیل کتون ۲٫۵ littre ۱۰۶۰۱۴ مرک آلمان coa
اتیلن گلیکول ۲٫۵ littre ۱۰۰۹۴۹ مرک آلمان coa
ارسنیک اکساید ۱۰۰ گرمی ۱۱۰۹۹ سیگما امریکا coa
اریوکروم بلک تی ۱۰۰ گرمی ۱۰۳۱۷۰ مرک آلمان coa
اریکروم بلو اس ای ۵ گرمی ۱۰۳۳۴۰ مرک آلمان coa
استارچ (نشاسته گندم) ۱ کیلویی ۱۱۱۶۸۵ مرک آلمان coa
استامید ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۳۴۳ مرک آلمان coa
استایرن ۱ لیتری ۸۰۷۶۷۹ مرک آلمان coa
استرانسیوم استات ۱۰۰ گرمی A16149 آلفایزر آمریکا coa
استرانسیوم کربنات ۵۰۰ گرمی ۳۳۳۹۲ Alfa Aesar coa
استرانسیوم کلراید ۶ آبه ۲۵۰ گرمی ۱۰۷۸۶۵ مرک آلمان coa
استوفنون ۱ لیتری ۸۰۰۰۲۸ مرک آلمان coa
استون ۲٫۵ littre ۱۰۰۰۱۳ مرک آلمان coa
استون ۲٫۵ littre ۱۰۰۰۱۴ مرک آلمان coa
استونیتریل (کرماتوگرافی) ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۰۳۰ مرک آلمان coa
استیل استون ۱ لیتری ۸۰۰۰۲۳ مرک آلمان coa
اسمیوم تترا اکساید ۱ گرمی ۱۲۱۰۳ Alfa Aesar coa
اسمیک اسید محلول ۲% ۵ میلی لیتری ۱۰۹۲۶۶ مرک آلمان coa
اسپکتروملت A10 کمک ذوب ۱ کیلویی ۱۱۰۷۸۳ مرک آلمان coa
اسپکتروملت A14 کمک ذوب ۱ کیلویی ۱۱۱۷۲۴ مرک آلمان coa
اسکوالان ۱۰۰ میلی لیتری مرک آلمان ۸۱۴۶۰۵ coa
اسید استیک  گلاسیال ۲٫۵ littre ۱۰۰۰۵۶ مرک آلمان coa
اسید اسپارتیک ۱۰۰گرمی ۱۰۰۱۲۶ مرک آلمان coa
اسید اسکوربیک ( ویتامین سی ) ( آسکوربیل پالمیتات) ۲٫۵ kg ۵۰۰۰۹۰ مرک آلمان coa
اسید اوریک ۲۵ گرمی ۱۰۰۸۱۷ مرک آلمان coa
اسید اولئیک ۱ لیتری ۱۰۰۴۷۱ مرک آلمان coa
اسید اگزالیک  ۲آبه ۱ کیلویی ۱۰۰۴۹۲ مرک آلمان coa
اسید باربیتوریک ۱۰۰ گرمی ۸۰۰۱۳۳ مرک آلمان coa
اسید برومیدریک (هیدرو برومیک اسید ) ۲۵۰ میلی ۱۸۷۳۰ فلوکا سویس coa
اسید بنزوئیک ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۱۳۶ مرک آلمان coa
اسید بوریک ۱ کیلویی ۱۰۰۱۶۵ مرک آلمان coa
اسید تارتاریک ۱ کیلویی ۱۰۰۸۰۲ مرک آلمان coa
اسید ترفتالئیک ۱۰۰ گرمی ۸۰۰۷۶۲ مرک آلمان coa
اسید ترفتالدهید ۱۰ گرمی ۸۲۱۰۷۵ مرک آلمان coa
اسید تیوگلیکولیک ۱ لیتری ۸۲۲۳۳۶ مرک آلمان coa
اسید جیبرلیک ۵ گرمی G7645 سیگما coa
اسید سالسیلیک ۱کیلوگرمی ۸۱۸۷۳۱ مرک آلمان coa
اسید سالیسیلیک ۱ کیلویی ۱۰۰۶۳۱ مرک آلمان coa
اسید سولفانیلیک ۱۰۰گرمی ۱۰۰۶۸۶ مرک آلمان coa
اسید سولفانیلیک ۱ کیلویی ۸۲۲۳۳۸ مرک آلمان coa
اسید سولفو سالسیلیک ۱ کیلویی ۸۰۰۶۹۱ مرک آلمان coa
اسید سولفوریک ۲٫۵ littre ۱۰۰۷۳۱ مرک آلمان coa
اسید سیتریک ۱ کیلویی ۱۰۰۲۴۴ مرک آلمان coa
اسید فتالیک ۱ کیلویی P39303 سیگما آمریکا coa
اسید فسفریک ۲٫۵ littre ۱۰۰۵۶۳ مرک آلمان coa
اسید فسفو مولیبدیک ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۵۳۲ مرک آلمان coa
اسید فلوریدریک ۲٫۵ littre ۱۰۰۳۳۷ مرک آلمان coa
اسید فورمیک ۲٫۵ littre ۱۰۰۲۶۴ مرک آلمان coa
اسید فولوئیک ۲۵ گرمی کره coa
اسید فولیک ۵ گرمی ۱۰۳۹۸۴ مرک آلمان coa
اسید فیتیک ۲۵ گرمی P2852 زیگما آمریکا coa
اسید لاکتیک ۲٫۵ littre ۱۰۰۳۶۶ مرک آلمان coa
اسید مالئیک ۱ کیلویی ۸۰۰۳۸۰ مرک المان coa
اسید متا اکریلیک ۱ لیتری ۸۰۰۱۸۱ مرک آلمان coa
اسید متا فسفریک ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۵۴۶ مرک آلمان coa
اسید مولیبدیک ۱ کیلویی ۱۰۰۴۰۰ مرک آلمان coa
اسید نیتریک ۱۰۰% دود کننده ۱ لیتری ۱۰۰۴۵۰ مرک آلمان coa
اسید نیتریک ۶۵% ۲٫۵ littre ۱۰۰۴۵۶ مرک آلمان coa
اسید نیکوتینیک ۱۰۰ گرمی ۸۱۸۷۱۴ مرک المان coa
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) ۲٫۵ littre ۱۰۰۳۱۴ مرک آلمان coa
اسید هیومیک ۱۰ گرمی ۵۳۶۸۰ سیگما آمریکا coa
اسید پرکلریک۷۰% ۲٫۵ littre ۱۰۰۵۱۹ مرک آلمان coa
اسید پریودیک ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۸ مرک آلمان coa
اسید پیکریک ۵۰۰ گرمی هلند coa
اسید گلوتامیک ۲۵۰ گرمی ۱۰۰۲۹۱ مرک آلمان coa
اسید گلی اگزالیک یک آبه ۲۵ گرمی ۸۰۴۱۰۷ مرک آلمان coa
اسید گلیکولیک ۱لیتری ۱۰۴۱۰۶ مرک آلمان coa
ال – گلوتامین ۲۵گرمی ۱۰۰۲۸۹ مرک آلمان coa
ال آرابینوز ۲۵ گرمی A91906 زیگما آمریکا coa
ال آرژنین ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۴۲ مرک آلمان coa
ال آسپارژین مونو هیدرات ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۵۶۶ مرک آلمان coa
ال آلانین ۲۵ گرمی A7469 سیگما آمریکا coa
ال سیستئین ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۸۳۸ مرک آلمان coa
ال سیستئین هیدرو کلراید ۲۵ گرمی ۱۰۲۸۳۹ مرک آلمان coa
ان آمیل الکل ۲٫۵ littre ۸۰۷۵۰۰ مرک آلمان coa
ان اکتان ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۶۹۱۰ مرک آلمان coa
ان دو دکان ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۰۵۴۳ مرک آلمان coa
ان نفتیل آمین ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۹۱ مرک آلمان coa
ان هپتان ۱ لیتری ۱۰۴۳۶۵ مرک آلمان coa
ان هگزان ۲٫۵ littre ۱۰۴۳۶۸ مرک آلمان coa
ان هگزان کروماتوگرافی ۱ لیتری ۱۰۴۳۹۱ مرک آلمان coa
ان پنتان ۱ لیتری ۱۰۷۱۷۶ مرک آلمان coa
انتلان ۵۰۰ میلی ۱۰۰۸۶۹ مرک آلمان coa
انیدرید مالئیک ۱۰۰ گرمی ۸۰۰۴۰۸ مرک آلمان coa
اورتو تولوئیدین ۲٫۵ littre ۸۰۸۳۱۲ مرک آلمان coa
اورتو فنانترولین ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۲۵ مرک آلمان coa
اورتو فنانترولین کلراید ۱۰ گرمی ۱۰۷۲۲۳ مرک آلمان coa
اورسینول ۵ گرمی ۸۲۰۹۳۳ مرک آلمان coa
اورنج جی ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۲۵ مرک آلمان coa
اوره ۱ کیلویی ۸۱۸۷۱۰ مرک آلمان coa
اکتان سولفونیک اسید سدیم سالت ۵ گرمی ۱۱۲۲۹۲ مرک آلمان coa
اکریل آمید ۱کیلویی ۸۰۰۸۳۰ مرک آلمان coa
اکسید مس ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۶۵ مرک آلمان coa
اکسیداز (تترا متیل فنیلن دی آمین دی کلراید) ۱۰ گرمی ۸۲۱۱۰۲ مرک آلمان coa
اگزالیل کلراید ۲۵ میلی لیتری ۸۰۷۰۶۶ مرک آلمان coa
اگزامید ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۹۳۶ مرک آلمان coa
ایتریم نیترات ۲۵ گرمی کره coa
ایتریم نیترات استاندارد سلوشن ۵۰۰ میلی ۱۱۹۸۰۹ مرک آلمان coa
ایریدیوم کلراید ۵ گرمی ۲۰۶۲۴۵ سیگما آمریکا coa
ایزو آمیل الکل ۲٫۵ littre ۸۲۲۲۵۵ مرک آلمان coa
ایزو بوتانل ۱ لیتری ۱۰۰۹۸۵ مرک آلمان coa
ایزو پروپیل اتر ۲٫۵ لیتری ۱۰۰۸۶۷ مرک آلمان coa
ایزو پروپیل مریستات ۱ لیتری ۸۲۲۱۰۲ مرک آلمان coa
ایزو پنتیل الکل (۲ –پنتانول ) ۵۰۰ میلی لیتری ۸۰۷۵۰۱ مرک آلمان coa
ایزوبوتیل متیل کتون ۲٫۵ littre ۱۰۶۱۴۶ مرک آلمان coa
ایزوفتالیک اسید ۱ کیلویی ۸۰۰۶۰۷ مرک آلمان coa
ایزولوسین ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۳۶۲ مرک آلمان coa
ایندول ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۲۸۱ مرک آلمان coa
ایندول استیک اسید ۱۰ گرمی ۱۰۰۳۵۳ مرک آلمان coa
ایندول بوتیریک اسید ۵ گرمی ۵۷۳۱۰ سیگما آمریکا coa
ایندیم کلراید ۱۰ گرمی ۱۱۸۵۹ آلفا آمریکا coa
ایندیوم ۲۵ گرمی ۱۱۲۱۹۶ مرک آلمان coa
باریم استات ۱ کیلویی ۱۰۱۷۰۴ مرک آلمان coa
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید ۵گرمی ۱۰۰۲۵۵ مرک آلمان coa
باریم هیدرواکساید ۱ کیلویی ۱۰۱۷۳۵ مرک آلمان coa
باریم پراکساید ۵۰۰ گرمی ۱۱۴۲۸ سیگما آمریکا coa
باریم کلراید ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ مرک آلمان coa
باریم کلراید ۲ آبه ۱ کیلویی ۱۰۱۷۱۷ مرک آلمان coa
بتا نفتول ۱ کیلویی ۸۲۲۲۹۰ مرک آلمان coa
برم (برومین ) ۲۵۰ میلی لیتری ۸۲۰۱۷۱ مرک آلمان coa
برموفنل بلو ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۲۲ مرک آلمان coa
برموکروزول گرین ۲۵ گرم ۱۰۸۱۲۱ مرک آلمان coa
بروسین ۵۰گرمی ۸۱۸۳۰۸ مرک آلمان coa
بروسین سولفات ۲۵گرمی ۲۳۷۸۶۸ زیگما آمریکا coa
برومو بنزن ۲۵۰ میلی لیتری پانراک اسپانیا coa
برومو تیمول بلو ۲۵ گرمی ۱۰۳۰۲۶ مرک آلمان coa
برومو کروزول رد ۵ گرمی ۱۰۵۲۲۵ مرک آلمان coa
بنزآلدئید ۲٫۵ littre ۸۰۱۷۵۶ مرک آلمان coa
بنزن ۲٫۵ littre ۱۰۱۷۸۲ مرک آلمان coa
بنزو تیوفن ۱۰ گرمی ۸۴۱۵۳۸ مرک آلمان coa
بنزوئیل پر اکساید ۲۵۰ گرمی ۸۰۱۶۴۱ مرک آلمان coa
بنزوفنون ۲۵۰ گرمی ۸۰۱۸۰۱ مرک آلمان coa

بنزیل الکل ۲٫۵ littre ۱۰۰۹۸۱ مرک آلمان coa
بنزیل بنزوات ۱لیتری ۸۱۸۷۰۱ مرک آلمان coa
بنزیل کلراید ۱ لیتری ۸۰۱۸۰۹ مرک آلمان coa
بنگال رز ۵ گرمی ۱۹۸۲۵۰ سیگما coa
بوتان تیول ۱۰۰ میلی لیتری ۸۰۱۵۸۷ مرک آلمان coa
بوتانل (بوتیل الکل ) ۲٫۵ littre ۱۰۱۹۹۰ مرک آلمان coa
بوتانل ۲ ۲٫۵ littre ۱۰۹۶۳۰ مرک آلمان coa
بوتانل۱ ۲٫۵ littre ۱۰۰۹۸۸ مرک آلمان coa
بوتیل استات ۱ لیتری ۱۰۱۹۷۴ مرک آلمان coa
بوتیل هیدرواکسی آنیسول ۱کیلویی ۸۱۷۰۲۳ مرک آلمان coa
بوتیل هیدرواکسی تولوئن ۱کیلویی ۸۱۷۰۷۴ مرک آلمان coa
بی فنیل امید ۱ کیلویی ۸۲۰۵۲۸ مرک آلمان coa
بیسموت نیترات ۲۵۰ گرمی ۱۰۱۸۷۸ مرک آلمان coa
بیسموت پودر فلزی ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۴۰۰ مرک آلمان coa
بیوتین ۱۰۰ میلی گرمی B4501 Sigma USA coa
تایرون ۱۰۰ گرمی فلوکا سویس coa
تترا اتیل اورتو سلیکات ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۰۶۵۸ مرک آلمان coa
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید ۵۰۰ میلی لیتری ۱۰۹۱۶۲ مرک آلمان coa
تترا ان بوتیل امونیوم برماید ۱ کیلویی ۸۱۸۸۳۹ مرک آلمان coa
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ۱۰۰ گرمی ۸۱۸۸۵۸ مرک آلمان coa
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات ۲۵ گرمی ۱۱۸۳۱۲ مرک آلمان coa
تترا بوتیل تیتانات ۵۰۰ میلی لیتری ۸۲۱۰۸۴ مرک آلمان coa
تترا فلورو بوریک اسید ۱۰۰ گرمی L14037 آلفایسر آمریکا coa
تترا متیل آمونیوم هیدرواکساید ۲۵۰ میلی ۱۰۸۱۲۴ مرک آلمان coa
تترا متیل بنزیدین ۱ لیتری ۱۰۸۶۲۲ مرک آلمان coa
تترا هیدروفوران ۲٫۵ littre ۱۰۸۱۱۴ مرک آلمان coa
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه ۱ گرمی ۱۰۱۵۸۲ مرک آلمان coa
تترازول بی کرومات پتاسیم ۰٫۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۲۸ مرک آلمان coa
تترازول تیو سولفات سدیم ۰٫۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۵۰ مرک آلمان coa
تترازول تیو سیانات آمونیوم ۱/۰ نرمال آمپول ۱۰۹۹۰۰ مرک آلمان coa
تترازول سدیم کلراید ۰٫۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۴۵ مرک آلمان coa
تتراکلرید کربن ۲٫۵ littre ۱۰۲۲۲۲ مرک آلمان coa
ترایتون X100 ۱ لیتری ۱۰۸۶۰۳ مرک آلمان coa
تری اتانول آمین آزمایشگاهی  با خلوص ۹۹٫۹% ۲٫۵ لیتری ساخت چین coa
تری اتواکسی وینیل سیلان ۱۰۰ میلی لیتری ۸۰۸۲۷۶ مرک آلمان coa
تری اتیل آمین ۵۰۰ میلی لیتری ۸۰۸۳۵۲ مرک آلمان coa
تری اتیل آمین ۱ لیتری کم لب بلژیک CHEMLAB coa
تری اتیل آمین هیدروکلراید ۲۵۰ گرمی ۸۲۱۱۳۵ مرک آلمان coa
تری اتیل سیترات ۵۰۰ میلی ۸۰۰۲۵۱ مرک آلمان coa
تری سدیم سیترات ۲ آبه ۱ کیلویی ۱۰۶۴۴۸ مرک آلمان coa
تری سدیم فسفات ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۷ مرک آلمان coa
تری فلورو استیک اسید ۱۰۰ میلی ۸۰۸۲۶۰ مرک آلمان coa
تری فنیل تترازولیوم کلراید ۱۰ گرمی ۱۰۸۳۸۰ مرک آلمان coa
تری فنیل فسفین ۲۵۰ گرمی ۸۰۸۲۷۰ مرک آلمان coa
تری کلرو استیک اسید ۱ کیلویی ۱۰۰۸۱۰ مرک آلمان coa
تریس ۱۰۰گرمی ۱۰۸۲۱۹ مرک آلمان coa
تریپان بلو ۵ گرمی T6146 زیگما آمریکا coa
تریپسین ۵۰۰mg T1426 Sigma coa
تلوریت پتاسیم ۲۵ گرمی ۱۰۵۱۶۴ مرک آلمان coa
تلوریوم دی اکساید ۲۵ گرمی ۱۱۲۳۵۶ مرک آلمان coa
تمد ۱۰۰ میلی لیتری ۱۱۰۷۳۲ مرک آلمان coa
تنگستن (ولفرام) ۱۰۰ گرمی ۱۱۲۴۰۶ مرک آلمان coa
تولوئن ۲٫۵ littre ۱۰۸۳۲۳ مرک آلمان coa
تولوئن کروماتو گرافی ۱ لیتری ۱۰۸۳۲۷ مرک آلمان coa
تویین ۲۰ ۱ لیتری ۸۱۷۰۷۲ مرک آلمان coa
تویین ۸۰ ۱ لیتری ۸۲۲۱۸۷ مرک آلمان coa
تیامین ۲۵۰ گرمی SDFine هند coa
تیتانیوم ایزو پروپواکساید ۱۰۰ میلی لیتری ۲۰۵۲۷۳ زیگما آمریکا coa
تیتانیوم تترا کلراید ۱ لیتری ۸۱۲۳۸۲ مرک آلمان coa
تیتانیوم تری کلراید ۲۵۰ میلی ۸۰۸۳۰۷ مرک آلمان coa
تیتانیوم دی اکساید ۱ کیلویی ۱۰۰۸۰۸ مرک آلمان coa
تیتانیوم پودر ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۳۷۹ مرک آلمان coa
تیترازول EDTA  ۰٫۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۹۲ مرک آلمان coa
تیترازول اسید سولفوریک ۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۸۱ مرک آلمان coa
تیترازول بافر فسفات پی هاش ۷ آمپول ۱۰۹۸۸۷ مرک آلمان coa
تیترازول بافر پی هاش ۴ آمپول ۱۰۹۸۸۴ مرک آلمان coa
تیترازول سریم سولفات ۰٫۱ نرمال ۱ لیتری ۱۰۹۰۹۲ مرک آلمان coa
تیترازول سود ۱ نرمال آمپول ۱۰۹۹۵۶ مرک آلمان coa
تیترازول سود ۱،۰نرمال آمپول ۱۰۹۹۵۹ مرک آلمان coa
تیترازول نیترات نقره ۱،. نرمال آمپول ۱۰۹۹۹۰ مرک آلمان coa
تیترازول پرمنگنات پتاسیم ۱،. نرمال آمپول ۱۰۹۹۳۵ مرک آلمان coa
تیترازول کلرئیدریک ۱  نرمال آمپول ۱۰۹۹۷۰ مرک آلمان coa
تیترازول کلرئیدریک  ۱،. نرمال آمپول ۱۰۹۹۷۳ مرک آلمان coa
تیترازول ید ۱،. نرمال آمپول ۱۰۹۹۱۰ مرک آلمان coa
تیمول بلو ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۷۶ مرک آلمان coa
تیمول فتالئین ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۷۵ مرک آلمان coa
تیو استامید ۲۵۰ گرمی ۱۰۸۱۷۰ مرک آلمان coa
تیو باربیتوریک اسید ۲۵ گرمی ۱۰۸۱۸۰ مرک آلمان coa
تیو سیانات امونیوم ۱ کیلویی ۱۰۱۲۱۳ مرک آلمان coa
تیوره ۲۵۰ گرمی ۱۰۷۹۷۹ مرک آلمان coa
تیوسیانات جیوه ۲۵ گرمی ۱۰۴۴۸۴ مرک آلمان coa
تیومرسال ۱۰۰ گرمی ۸۱۷۰۴۳ مرک آلمان coa
تیونیل کلراید ۹۹% ۱ لیتری هند coa
دودسیل آمین ۱۰۰ گرمی ۸۰۳۵۲۷ مرک آلمان coa
دی آمونیوم اگزالات ۱ کیلویی ۱۰۱۱۹۰ مرک آلمان coa
دی آمونیوم هیدروژن فسفات ۵۰۰گرمی ۱۰۱۲۰۶ مرک آلمان coa
دی آمینو هگزان ۲۵۰ گرمی ۸۰۴۳۲۳ مرک آلمان coa
دی آمینو پروپان ۱ لیتری ۸۲۱۰۴۱ مرک آلمان coa
دی اتانل امین ۱ لیتری ۸۰۳۱۱۶ مرک آلمان coa
دی اتیل اتر ۵ لیتری ۱۰۰۹۲۶ مرک آلمان coa
دی اتیل امین ۲٫۵ littre ۸۰۳۰۱۰ مرک آلمان coa
دی اتیل سولفات ۱ لیتری ۸۰۳۱۰۵ مرک آلمان coa
دی اتیلن تری امین پنتا استیک اسید  DTPA ۱۰ گرمی D6518 سیگما آمریکا coa
دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر ۱ لیتری ۸۰۳۱۲۷ مرک آلمان coa
دی استیل منوکسیم ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۹۱۸ مرک آلمان coa
دی اکسان ۱و۴ ۱ لیتری ۱۰۳۱۱۵ مرک آلمان coa
دی اکسید سلنیوم ۵۰ گرمی ۸۰۰۶۵۳ مرک آلمان coa
دی برومو بنزن ۵ میلی لیتری ۸۴۱۷۳۸ مرک آلمان coa
دی بنزو تیوفن ۲۵ گرمی ۸۲۰۴۰۹ مرک آلمان coa
دی تیو تریتول ۱ گرمی ۱۱۱۴۷۴ مرک آلمان coa

دی سدیم اگزالات ۱ کیلویی ۱۰۶۵۵۷ مرک آلمان coa
دی سدیم تترا بورات (بوراکس ) ۵۰۰ گرمی ۱۰۶۳۰۸ مرک آلمان coa
دی سدیم ساکسینات ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۱۵۱ مرک آلمان coa
دی سدیم هیدروژن فسفات ۵ کیلویی ۱۰۶۵۷۳ مرک آلمان coa
دی سدیم هیدروژن فسفات ۱ کیلویی ۱۰۶۵۷۴ مرک آلمان coa
دی سوربیتول ۹۹% ۱۰۰ گرمی ۲۴۰۸۵۰ آلدریچ آمریکا coa
دی سولفین بلو ۲۵ گرمی ۱۱۲۱۴۴ مرک آلمان coa
دی سیکلو سرین ۱ گرمی سیگما آمریکا coa
دی فنیل آمین ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۵۲۸ مرک آلمان coa
دی فنیل کاربازاید ۲۵گرمی ۱۰۳۰۹۱ مرک آلمان coa
دی مانیتول ۲۵۰ گرمی M9647 سیگما آمریکا coa
دی متیل استامید ۱ لیتری ۸۰۳۲۳۵ مرک آلمان coa
دی متیل اگزالات ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۱۱۵ مرک آلمان coa
دی متیل سولفات ۵۰۰ میلی ۸۰۳۰۷۱ مرک آلمان coa
دی متیل سولفواکساید ۱ لیتری ۱۱۶۷۴۳ مرک آلمان coa
دی متیل سولفوکساید دوتره ۲۵ میلی لیتر ۱۰۳۴۲۴ مرک آلمان coa
دی متیل فرمامید ۲٫۵ littre ۱۰۳۰۵۳ مرک آلمان coa
دی متیل هیدرازین ۱۰۰ میلی لیتری ۸۱۰۴۰۸ مرک آلمان coa
دی متیل پروپیلن دی آمین ۱۰۰ میلی ۸۱۸۴۳۴ مرک آلمان coa
دی متیل گلی اکسیم ۱۰۰ گرمی ۱۰۳۰۶۲ مرک آلمان coa
دی مدیوم بروماید ۱ گرمی ۱۱۲۱۳۰ مرک آلمان coa
دی نیترو فنیل هیدرازین ۲۵ گرمی D199303 SIGMA USA coa
دی پتاسیم هیدروژن فسفات ۳آبه ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۹ مرک آلمان coa
دی کرومات امونیوم ۱ کیلویی ۱۰۱۱۴۹ مرک آلمان coa
دی کلرو پیریدین ۱۰۰ گرمی ۸۲۰۴۵۵ مرک آلمان coa
دی کلرومتان ۲٫۵ littre ۱۰۶۰۵۰ مرک آلمان coa
رایت ۲۵ گرمی ۱۰۹۲۷۸ مرک آلمان coa
رزورسینول ۱۰۰ گرم ۱۰۷۵۹۳ مرک آلمان coa
روتنیوم دی اکساید ۵ گرمی ۸۱۰۵۶۰ مرک آلمان coa
روغن امرسیون ۱۰۰ میلی ۱۰۴۶۹۹ مرک آلمان coa
روغن سیلیکون ۱۰۰ میلی ۱۰۹۷۶۲ مرک آلمان coa
روغن صدر ۵۰۰ میلی ۱۰۶۹۶۵ مرک آلمان coa
روی ۱ کیلویی ۱۰۸۷۸۹ مرک آلمان coa
روی (زینک) کلراید ۱ کیلویی ۱۰۸۸۱۵ مرک آلمان coa
روی استات ۱ کیلویی ۱۰۸۸۰۲ مرک آلمان coa
روی اکسید ۱ کیلویی ۱۰۸۸۴۹ مرک آلمان coa
روی سولفات ۷ آبه ۱ کیلویی ۱۰۸۸۸۳ مرک آلمان coa
روی نیترات ۱ کیلویی ۱۰۸۸۳۳ مرک آلمان coa
روی یدید ۲۵ گرمی ۱۰۸۸۲۸ مرک آلمان coa
زایلازین ۱ گرمی X1126 Sigma USA coa
زایلن سیانول ۵ گرمی ۱۱۰۵۹۰ مرک آلمان coa
زیر کونیوم دی اکساید ۱۰۰ گرمی اکروس آمریکا coa
زیرکونیوم کلراید ۲۵۰ گرمی ۸۰۸۹۱۳ مرک آلمان coa
سافرانین ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۴۸ مرک آلمان coa
ساکاروز ۱ کیلویی ۱۰۷۶۵۱ مرک آلمان coa
ستاولن (ستیل تری متیل آمونیوم برماید) ۱۰۰ گرمی ۸۱۴۱۱۹ مرک آلمان coa
ستیل الکل ۱ کیلویی ۸۱۸۷۰۴ مرک آلمان coa
سدیم ارسنات ۱۰۰ گرمی BDH coa
سدیم ارسنیت ۱ لیتر ۱۰۶۲۷۷ مرک آلمان coa
سدیم ازاید ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۳۳۵ مرک آلمان coa
سدیم استات ۵۰۰گرم ۱۰۶۲۶۷ مرک آلمان coa
سدیم برماید ۱ کیلویی ۱۰۶۳۶۰ مرک آلمان coa
سدیم بنزوات ۲۵ کیلویی ۱۰۶۲۹۰ مرک آلمان coa
سدیم بوروهیدرید ۱۰۰ گرم ۸۱۸۸۲۳ مرک آلمان coa
سدیم بی کربنات ۵۰۰گرمی ۱۰۶۳۲۳ مرک آلمان coa
سدیم تترابورات ۱۰ ابه ۱ کیلویی ۱۰۶۳۰۳ مرک آلمان coa
سدیم تیو سولفات ۵۰۰ گرمی ۱۰۶۵۱۲ مرک آلمان coa
سدیم دودسیل بنزن سولفونات ۵۰۰گرمی ساخت کره DAE JUNG coa
سدیم دودسیل سولفات ۱ کیلویی ۸۱۷۰۳۴ مرک آلمان coa
سدیم دی تیونیت (سدیم هیدرو سولفیت ) ۵۰۰ گرمی ۱۰۶۵۰۷ مرک آلمان coa
سدیم دی هیدروژن فسفات ۱ کیلویی ۱۰۶۳۴۵ مرک آلمان coa
سدیم دی کرومات ۱ کیلویی ۱۰۶۳۳۶ مرک آلمان coa
سدیم سولفات  ۱۰ آبه ۱ کیلویی ۸۲۲۲۸۶ مرک آلمان coa
سدیم سولفیت ۱ کیلویی ۱۰۶۶۵۲ مرک آلمان coa
سدیم سولفید ۱ کیلویی اکروس آمریکا coa
سدیم سیانید ۱ کیلویی ۱۰۶۴۳۷ مرک آلمان coa
سدیم فلوراید ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۴۴۱ مرک آلمان coa
سدیم لاکتات ۵۰% ۲٫۵ littre ۱۰۶۵۲۲ مرک آلمان coa
سدیم متا پریدات ۵۰ گرمی ۱۰۶۵۹۷ مرک آلمان coa
سدیم مولیبدات ۲ آبه ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۵۲۱ Merck coa
سدیم نیترات ۱ کیلویی ۱۰۶۵۳۵ Merck coa
سدیم هیدروژن سلنیت ۵۰ گرمی ۱۰۶۳۴۰ مرک آلمان coa
سدیم هیدروکسید (سود) ۱ کیلویی ۱۰۶۴۸۲ مرک آلمان coa
سدیم هیدرید ۱۰۰ گرمی ۸۱۴۵۵۲ مرک آلمان coa
سدیم پتاسیم تارتارات ( نمک راشل) ۵۰۰ گرمی ۱۰۸۰۸۷ مرک آلمان coa
سدیم پتاسیم کربنات ۵۰۰ گرمی ۱۰۶۶۸۳ Merck coa
سدیم پراکسید ۱۰۰ گرمی ۱۰۶۵۶۳ مرک آلمان coa
سدیم پرسولفات ۱ کیلویی ۱۰۶۶۰۹ مرک آلمان coa
سدیم پیرو فسفات ۵۰۰گرمی ۱۰۶۵۹۱ مرک آلمان coa
سدیم کربنات ۱ کیلویی ۱۰۶۳۹۸ مرک آلمان coa
سدیم کلراید ۵ کیلویی ۱۰۶۴۰۰ مرک آلمان coa
سدیم کلراید ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ مرک آلمان coa
سدیم کلراید (نمک طعام ) ۱ کیلویی ۱۰۶۴۰۴ مرک آلمان coa
سدیم گلوکونات ۱کیلویی ۸۱۷۰۵۴ مرک آلمان coa
سدیم یدید ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۵۲۳ مرک آلمان coa
سدیم  نیتریت ۱ کیلویی ۱۰۶۵۴۴ Merck coa
سرب (لید ) کلراید ۱۰۰ گرمی ۸۰۷۳۸۳ مرک آلمان coa
سرب (لید) استات ۱ کیلویی ۱۰۷۳۷۵ مرک آلمان coa
سرب (لید) فویل با قطر ۰٫۲۵ میلی متر ۵۰۰ گرمی ۱۰۷۳۶۵ مرک آلمان coa
سرب اکساید ۵ کیلویی ۱۰۵۶۵۸ سرب اکساید coa
سرب نیترات ۱۰۰ گرمی ۱۰۷۳۹۸ مرک آلمان coa
سریم سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۲۷۴ مرک آلمان coa
سریم فلوراید ۱۰۰ گرمی سروا آمریکا coa
سریم نیترات ۱۰۰ گرمی ۱۰۲۲۷۱ مرک آلمان coa
سزیم کربنات ۲۵ گرمی سروا آمریکا coa
سلیت ۱ کیلویی ۱۰۲۶۸۶ مرک آلمان coa
سلیکاژل ۶۰F کروماتوگرافی ۱ کیلویی ۱۰۷۷۳۹ merck coa
سودان بلک بی ۲۵ گرمی BDH coa
سولفانیل امید ۱ کیلویی ۱۰۸۰۳۵ مرک آلمان coa
سولفور (گوگرد ) ۲٫۵ کیلویی ۱۰۷۹۸۳ مرک آلمان coa

سولفولان ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۷۹۹۳ مرک آلمان coa
سولفید پتاسیم ۴۴% ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۱۳۴ مرک آلمان coa
سیلور (نقره ) نیترات ۱۰۰ گرمی اپلیکم آلمان coa
سیلور (نقره)سولفات ۵۰ گرمی ۱۰۱۵۳۴ مرک آلمان coa
سیلور نیترات (نیترات نقره) ۲۵ گرمی آکروس آمریکا coa
سیلیسیم کربید ۵۰۰ گرمی BDH انگلستان coa
سیلیسیوم اکساید ۱۰۰ گرمی ۱۱۳۱۲۶ مرک آلمان coa
سیلیسیوم تترا کلراید ۱ لیتری ۸۰۷۷۰۶ مرک آلمان coa
سیلیسیوم(سیلیکون) ۵۰ گرمی BDH coa
سیلیکاژل ۱ کیلویی ۱۰۱۹۲۵ مرک آلمان coa
سیلیکاژل     TLC1 ۲۰*۲۰ ۱۵ pcs ۱۰۵۵۵۳ مرک آلمان coa
سیلیکاژل  TLC ۲۰*۲۰ ۱۵ pcs ۱۰۵۵۵۴ مرک آلمان coa
سیکلو هگزامید ۵ گرمی C7698 زیگما آمریکا coa
سیکلو هگزانون ۲٫۵ لیتری ۱۰۲۸۸۸ مرک آلمان coa
طلا کلراید ۵ گرمی ۱۰۱۵۸۲ مرک آلمان coa
فایکول ۵ گرمی F2637 زیگما آمریکا coa
فتالدهاید ۱۰ گرمی ۸۲۱۰۲۷ مرک آلمان coa
فرمالین ۲،۵ لیتری ۱۰۴۰۰۲ مرک آلمان coa
فرمامید ۱ لیتری ۱۰۴۰۰۸ مرک آلمان coa
فروسن ۵۰ گرمی ۸۰۳۹۷۸ مرک آلمان coa
فروکتوز ۱ کیلویی ۱۰۴۰۰۷ مرک آلمان coa
فریک کلرید (آیرون۳ کلراید) ۶ ابه  ۲۵۰ گرمی   ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ فریک کلرید (آیرون۳ کلراید) ۶ ابه         ۱ کیلو    ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱۰۳۹۴۳ مرک آلمان coa
فلوکسین B ۵ گرمی P4030 مرک آلمان coa
فنانترولین ۱,۱۰ ۲۵ گرمی ۸۴۱۴۹۱ مرک آلمان coa
فنل ۱ کیلو ۱۰۰۲۰۶ مرک آلمان coa
فنل فتالین ۱۰۰ گرمی ۱۰۷۲۳۳ مرک آلمان coa
فنیل آنالین ۲۵ گرمی ۱۰۷۲۵۶ مرک آلمان coa
فنیل هیدرازین هیدروکلراید ۱۰۰ گرمی ساخت هند coa
فوشین اسیدی ۲۵ گرمی ۱۰۵۲۳۱ مرک آلمان coa
فوشین بازیک ۲۵گرمی ۱۱۵۹۳۷ مرک آلمان coa
قلع (تین)  پودر ۲۵۰ گرمی ۱۰۷۸۰۷ مرک آلمان coa
قلع ۲ کلرید ۲۵۰گرمی ۱۰۷۸۱۴ مرک آلمان coa
قلع اکسید ۱۰۰گرمی ۲۴۴۶۵۱ آلدریچ آمریکا coa
لانتانیوم نیترات ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۳۲۶ Merck coa
لسیتین (تخم مرغی) ۲۵۰ mg ۵۲۴۶۱۷ مرک آلمان coa
لوسین ۲۵ گرمی L8000 زیگما آمریکا coa
لیتموس ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۳۱۲ مرک آلمان coa
لیتیم تترا بورات ۱ کیلویی ۱۰۵۶۹۹ مرک آلمان coa
لیتیوم اکساید ۱۰۰ گرمی ۳۷۴۷۲۵ Aldrich , USA coa
لیتیوم برماید ۱ کیلویی ۱۰۵۶۶۸ مرک آلمان coa
لیتیوم نیترات ۱ کیلویی ۱۱۲۲۳۰ مرک آلمان coa
لیتیوم هیدرواکساید ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۶۹۱ مرک آلمان coa
لیتیوم کربنات ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۶۸۰ مرک آلمان coa
لیتیوم کلراید ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۶۷۹ مرک آلمان coa
لیتیوم یدید ۵۰ گرمی ۸۱۸۲۸۷ مرک آلمان coa
مالاشیت گرین ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۹۸ مرک آلمان coa
مالتوز ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۹۱۲ مرک آلمان coa
مالو نیتریل ۱۰۰ گرمی ۸۲۲۰۸۶ مرک آلمان coa
مایو اینوزیتول ۵۰ گرمی ۱۰۴۵۰۷ مرک آلمان coa
متانل ۲٫۵ لیتری ۱۰۶۰۰۹ مرک آلمان coa

متانل خشک کروماتوگرافی ۲٫۵ littre ۱۰۶۰۱۲ مرک آلمان coa
متانل کروماتوگرافی ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۷ مرک آلمان coa
متانول ( متیل الکل) ۲،۵ لیتری ۱۰۶۰۰۸ مرک آلمان coa
متیل آنیلین ۱ لیتری ۸۰۳۰۶۰ مرک آلمان coa
متیل اورنج ۱۰۰ گرمی ۱۰۱۳۲۲ مرک آلمان coa
متیل بلو ۲۵ گرمی ۱۱۶۳۱۶ مرک آلمان coa
متیل بنزوات ۱ لیتری ۲۷۶۱۴ اکروس آمریکا coa
متیل ترت بوتیل اتر ۱ لیتری کره coa
متیل دی نیترو فنل ۲۵ گرمی ۸۲۲۰۴۲ مرک آلمان coa
متیل رد ۲۵ گرمی ۱۰۶۰۷۶ مرک آلمان coa
متیلن بلو ۱۰۰ گرمی ۱۵۹۲۷۰ مرک آلمان coa
متیونین ۲۵ گرمی زیگما آمریکا coa
محلول استاندارد تلور ۱۰۰میلی ۱۱۹۵۱۴ مرک آلمان coa
محلول استاندارد تیتانیوم ۵۰۰میلی ۱۷۰۳۶۳ مرک آلمان coa
محلول استاندارد زیرکونیوم ۱۰۰میلی ۱۷۰۳۷۰ مرک آلمان coa
محلول استاندارد سزیم ۱۰۰میلی ۱۷۰۲۱۲ مرک آلمان coa
محلول استاندارد طلا ۵۰۰میلی ۱۷۰۲۱۶ مرک آلمان coa
محلول استاندارد نقره ۵۰۰میلی ۱۱۹۷۹۷ مرک آلمان coa
محلول استاندارد پلاتین ۱۰۰میلی ۱۷۰۲۱۹ مرک آلمان coa
محلول بافر آمونیاکی ۱لیتری ۱۰۹۴۷۸ مرک آلمان coa
محلول فهلینگ A,B ۵۰۰ میلی لیتری CDH coa
مرکاپتو اتانول ۲۵۰ میلی لیتری ۸۰۵۷۴۰ مرک آلمان coa
مرکوری ( جیوه ) ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۴۰۳ مرک آلمان coa
مرکوری یداید ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۲۰ مرک آلمان coa
مرکوری(جیوه) اکسید ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۴۶۵ مرک آلمان coa
مرکوری(جیوه) سولفات ۱۰۰گرمی ۱۰۴۴۸۱ مرک آلمان coa
منگنز (پودر فلزی ) ۲۵۰گرمی ۱۱۲۲۳۷ مرک آلمان coa
منگنز استات ۴آبه ۲۵۰ گرمی ۱۰۵۸۱۹ مرک آلمان coa
منگنز اکسید ۱ کیلویی ۱۰۵۸۶۲ مرک آلمان coa
منگنز سولفات ۱ کیلویی ۱۰۵۹۹۹ مرک آلمان coa
منگنز نیترات ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۸۵۳ مرک آلمان coa
منگنز(منیزیم) کلراید ۱ کیلویی ۱۰۵۸۳۳ مرک آلمان coa
منگنز(منیزیم) کلراید ۲۵۰ گرمی ۸۱۴۷۳۳ مرک آلمان coa
منیزیم ۲۵۰ گرمی ۸۰۵۸۱۷ مرک آلمان coa
منیزیم اکساید ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۸۶۶ مرک آلمان coa
منیزیم سولفات ۲،۵کیلویی ۱۰۵۸۸۲ مرک آلمان coa
منیزیم فسفات ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۸۷۲ مرک آلمان coa
منیزیم فویل قطر ۳ میلی متر ۱۰۵۸۱۲ مرک آلمان coa
منیزیم نیترات ۵۰۰ گرمی ۱۰۵۸۵۳ مرک آلمان coa
موراکسید ( ملح مرده ) ۲۵ گرمی ۱۰۶۱۶۱ مرک آلمان coa
مورین ۵ گرمی ۱۰۶۰۹۸ مرک آلمان coa
مونو کلسیم فسفا ت ۵۰۰ گرمی ۱۰۲۲۰۳ مرک آلمان coa
نسلر A ۵۰۰ میلی ۱۰۹۰۱۱ مرک آلمان coa
نفتالین ۱ کیلو ۱۰۶۲۰۰ مرک آلمان coa
نفتالین استیک اسید ۲۵ گرمی N0640 سیگما coa
نیتروبنزن ۹۹% ۱ لیتری ۸۰۶۷۷۰ مرک آلمان coa
نین هیدرین ۱۰ گرمی ریدل آلمان coa
نیکل ۲۵۰ گرمی ۱۱۲۲۷۷ مرک آلمان coa
نیکل II نیترات ۱ کیلویی ۱۰۶۷۲۱ مرک آلمان coa
نیکل II نیترات ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۷۲۱ مرک آلمان coa

نیکل اکسید ۱۰۰ گرمی ۶۳۷۱۳۰ Aldrich USA coa
نیکل کلراید ۲۵۰ گرمی ۱۰۶۷۱۷ مرک آلمان coa
نیکوتینیک اسید ۱۰۰ گرمی ۸۱۸۷۱۴ مرک آلمان coa
هماتوکسیلین ۲۵ گرمی ۱۱۵۹۳۸ مرک آلمان coa
هماتوکسیلین مایع ۲٫۵ littre ۱۰۵۱۷۴ مرک آلمان coa
هپارین ۱ ویال H3393 سیگما آمریکا coa
هگزا متیلن تترامین ۱۰۰گرمی ۸۱۸۷۱۲ مرک آلمان coa
هگزا کلرو پلاتینیک اسید ۱ گرمی ۸۰۷۳۴۰ مرک آلمان coa
هگزامین (متنامین ) ۵۰۰ گرمی ۱۰۴۳۴۳ مرک آلمان coa
هگزانول ۱ لیتری ۸۰۴۳۹۳ مرک آلمان coa
هیامین ۱ لیتری ۱۱۵۴۸۰ مرک آلمان coa
هیدرازین دی کلراید (هیدرو کلراید) ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۶۰۱ مرک آلمان coa
هیدرازین سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۶۰۳ مرک آلمان coa
هیدرازین سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۰۴۶۰۳ مرک آلمان coa
هیدرازین هیدرواکساید ۱ لیتر ۸۰۴۶۰۸ مرک آلمان coa
هیدرواکسی اتیل سلولز ۵۰۰گرمی ۸۲۲۰۶۸ مرک آلمان coa
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز ۲۵ گرمی ۰۹۹۶۳ آلدریچ آمریکا coa
هیدرواکسی کینولین ۵۰ گرمی ۱۰۷۰۹۸ مرک آلمان coa
هیدرواکسی کینولین سولفات مونو هیدرات ۱۰۰ گرمی ۸۱۴۵۲۸ مرک آلمان coa
هیدروکسیل امین هیدروکلراید ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۶۱۶ مرک آلمان coa
هیدروکینون ۲۵۰ گرمی ۸۲۲۳۳۳ مرک آلمان coa
هیستیدین ۲۵ گرمی ریدل آلمان coa
وانادیوم اکسی استیل استانات ۵۰ گرمی فلوکا سوئیس coa
پارا تولوئیدین ۲۵۰ گرمی ۸۰۸۳۱۵ مرک آلمان coa
پارافین ۲٫۵ littre ۱۰۷۱۶۰ مرک آلمان coa
پارانیتروآنیلین ۲۵۰گرمی ۸۲۲۲۹۲ مرک آلمان coa
پالادیوم استات ۱ گرمی ۸۱۸۰۵۶ مرک آلمان coa
پالادیوم نیترات ۱ گرمی ۸۱۴۵۷۳ مرک آلمان coa
پالادیوم کلراید ۱ گرمی ۸۰۷۱۱۰ مرک آلمان coa
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات ۲۵۰ گرمی ۱۰۸۰۹۲ مرک آلمان coa
پتاسیم برماید ۵۰۰ گرمی ۱۰۴۹۰۵ مرک آلمان coa
پتاسیم بروماید ۵۰۰ گرمی ۱۰۴۹۰۵ مرک آلمان coa
پتاسیم تلوریت ۱۰۰ گرمی ۱۰۵۱۶۴ مرک آلمان coa
پتاسیم تیو سولفات ۱۰۰ گرمی ۱۲۶۶۹ سیگما آمریکا coa
پتاسیم تیوسیانات ۱ کیلویی ۱۰۵۱۲۵ مرک آلمان coa
پتاسیم دی هیدروژن فسفات ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۸۷۳ مرک آلمان coa
پتاسیم دی کرومات ۱ کیلویی ۱۰۴۸۶۲ مرک آلمان coa
پتاسیم سولفات ۱کیلویی ۱۰۵۱۵۱ مرک آلمان coa
پتاسیم سیانید ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۹۶۷ مرک آلمان coa
پتاسیم سیترات ۵ کیلویی ۱۰۴۹۵۶ مرک آلمان coa
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) ۵۰۰گرمی ۱۰۴۹۸۲ مرک آلمان coa
پتاسیم فلزی ۲۵ گرمی ۸۰۴۸۱۵ مرک آلمان coa
پتاسیم نیترات ۱کیلویی ۱۰۵۰۶۱ مرک آلمان coa
پتاسیم نیتریت ۲۵۰گرمی ۱۰۵۰۶۷ مرک آلمان coa
پتاسیم هیدرواکساید ۱ کیلویی ۱۰۵۰۳۳ مرک آلمان coa
پتاسیم هیدروژن دی یدات ۵۰ گرمی ۱۰۴۸۶۷ مرک آلمان coa
پتاسیم هیدروژن فتالات ۲۵۰ گرمی ۱۰۴۸۷۴ مرک آلمان coa
پتاسیم هیدروژن کربنات ۱ کیلویی ۱۰۴۸۵۲ مرک آلمان coa
پتاسیم پرسولفات ۱ کیلویی ۱۰۵۰۹۰ مرک آلمان coa
پتاسیم پرمنگنات ۱ کیلویی شارلو اسپانیا coa